يکشنبه 4 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   February 23, 2020
   
   
     
   
.:: آرشیو مجلات ::.
جستجوی فارسی جستجوی انگلیسی

شماره مجله : 41
سال : 1398
فصل : بهمن و اسفند
PDF فایل : 2019121910255.pdf
XML فایل : 1088.xml
فهرست مقالات مجله
شماره مجله : 41
سال : 1398
فصل : آذر و دی
PDF فایل : 201911198532.pdf
XML فایل : 1087.xml
فهرست مقالات مجله
شماره مجله : 41
سال : 1398
فصل : مهر و آبان
PDF فایل : 20199795441.pdf
XML فایل : 1085.xml
فهرست مقالات مجله
شماره مجله : 41
سال : 1398
فصل : مرداد و شهریور
PDF فایل : 2019748504.pdf
XML فایل : 1084.xml
فهرست مقالات مجله
شماره مجله : 41
سال : 1398
فصل : خرداد و تیر
PDF فایل : 2019522111530.pdf
XML فایل : 1083.xml
فهرست مقالات مجله
شماره مجله : 41
سال : 1398
فصل : فروردین و اردیبهشت
PDF فایل : 20193595757.pdf
XML فایل : 1082.xml
فهرست مقالات مجله
شماره مجله : 40
سال : 1397
فصل : بهمن و اسفند
PDF فایل : 201911683637.pdf
XML فایل : 1081.xml
فهرست مقالات مجله
شماره مجله : 40
سال : 1397
فصل : آذر و دی
PDF فایل : 201812129120.pdf
XML فایل : 1080.xml
فهرست مقالات مجله
شماره مجله : 40
سال : 1397
فصل : مهر و آبان
PDF فایل : 2018923102245.pdf
XML فایل : 1079.xml
فهرست مقالات مجله
شماره مجله : 40
سال : 1397
فصل : مرداد و شهریور
PDF فایل : 2018779152.pdf
XML فایل : 1077.xml
فهرست مقالات مجله
123456789
 
     
         آمار بازدیدکنندگان: