پنجشنبه 31 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 21, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :774 بار
  تعداد کل بازدیدها : 117775 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ایجاد جهش هدفدار در ژن IFNβ به منظور افزایش پایداری mRNA و سطح ترجمه آن با روش Megaprimer PCR
نویسندگان فارسی مریم حیدری; زهره حجتی; مریم کی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: پروتئین اینترفرون‌بتا (IFNβ) به عنوان یک داروی نوترکیب تولید شده و در درمان برخی بیماری‌ها مثل مالتیپل اسکلروزیس استفاده می‌شود. در سلول‌های یوکاریوتی mRNA IFNβ به سرعت تجزيه مي‌شود و نيمه‌عمر آن بسیار کوتاه است. یکی از عواملی که باعث این امر می‌شود وجود توالي غني از AU (ARE) در UTR´3 این mRNA می‌باشد. این ناحیه اثر مهاري بر ترجمه نیز دارد. هدف این تحقیق حذف ARE از ژن اینترفرون‌بتا جهت افزایش پایداریmRNA و سطح ترجمه می‌باشد. مواد و روش‌ها:به منظور حذف یک توالی 18 نوکلئوتید از ARE از روش Megaprimer PCR استفاده شد. محصول PCR با آنزیم‌های EcoRI و BglII برش داده شد. وکتور نیز توسط همین آنزیم‌ها اما به صورت نسبی برش داده شد. محصول برش یافته PCR خالص‌سازی شد و داخل وکتور کلون شد. در ادامه وکتور نوترکیب حاصل به رده سلولی CHO ترانسفکت شدند. یافته‌ها: محصول مرحله اول واکنش PCR حاوی جهش حذفی بود و به عنوان مگاپرایمر در واکنش دوم استفاده شد. هضم نسبی وکتور، قطعاتی با وزن‌‌های مختلف ایجاد کرد. قطعه مورد نظر ما از ژل استخراج و به عنوان وکتور کلونینگ استفاده شد. محصول نهایی PCR داخل وکتور کلون شد. صحت واکنش کلونینگ تایید شد و وکتور نوترکیب حاصل، به رده سلولی CHO ترانسفکت شد. نتیجه‌گیری: منطقه‌ای 18 نوکلئوتیدی از mRNA IFNβ حذف شد. اثر این میکروحذف بر پایداری mRNA و بازدهی ترجمه درآینده بررسی خواهد شد.
کلید واژه‌ها: اینترفرون بتا، توالی غنی از آدنین-یوراسیل، Megaprimer PCR.
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها