پنجشنبه 31 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 21, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :804 بار
  تعداد کل بازدیدها : 117805 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی کیفیت زندگی، عملکرد فیزیکی و روانی در مبتلایان به سندرم متعاقب فلج اطفال
نویسندگان فارسی يعقوب سالك زماني; سيد كاظم شكوري; ناضره عمیدفر; روح اله سهرابی; اسمعيل محمدي پاينده; حامد صباغ جديد;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: در حال حاضر، فلج حاد اطفال بیماری ناشایعی است ولی عوارض طولانی مدت آن هنوز هم، یک چالش می باشد. سندرم متعاقب فلج اطفال شامل علایم نوروماسکولر جدیدی است که اغلب افراد مبتلا به فلج اطفال سال ها پس از حمله حاد با آن مواجه می شوند. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت زندگی، عملکرد فیزیکی و روانی در افراد مبتلا به سندرم متعاقب فلج اطفال می باشد. روش بررسی: 204 نفر با سابقه ابتلا به فلج اطفال در این مطالعه مقطعی شرکت کردند. از بین این افراد 52 نفر مبتلا به سندرم متعاقب فلج اطفال بودند که کیفیت زندگی، عملکرد فیزیکی و روانی این بیماران با 50 نفر فرد سالم (به عنوان گروه کنترل) مقایسه شد. ابزارهای ارزیابی شامل پرسش نامه SF-36 و دو زیر مجموعه عملکرد فیزیکی و سلامت روانی آن، Visual Analog Scale، مقیاس شدت خستگی و Manual Muscle Testing، بودند. آنالیز داده ها با استفاده میانگین و انحراف معیار، independent t test، Kruskal-Wallis test و multivariate regression انجام شد. مقدار P کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: در این مطالعه، میانگین سنی بیماران 74/8±65/41 بود. ما دریافتیم که بیماران در مقایسه با گروه کنترل کیفیت زندگی، عملکرد فیزیکی و روانی پایین تری داشتند. آنالیز رگرسیون multivariate نشان داد که عملکرد فیزیکی با ضعف عضلات و عملکرد روانی با درد و خستگی تحت تاثیر قرار می گیرند. نتیجه گیری: کیفیت زندگی، عملکرد فیزیکی و روانی در افراد مبتلا به سندرم متعاقب فلج اطفال کاهش می یابند. این بیماران، برای مقابله با مشکلات عصبی-عضلانی جدید نیازمند حمایت تیمی چند رشته ای هستند.
کلید واژه ها: سندرم متعاقب فلج اطفال، کیفیت زندگی، عملکرد فیزیکی، عملکرد روانی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها