پنجشنبه 31 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 21, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :768 بار
  تعداد کل بازدیدها : 117769 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثر مهارکنندگی عصاره های اتانولی و متانولی ساقه و برگ رومکس آلوئولاتوس(Rumex alveolatus) علیه قارچ های کاندیدا آلبیکنس و رایزوپوس اوریزه آ
نویسندگان فارسی پروین صادقزاده ریکا; کاترین ابراهیمی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: كانديدا آلبيكنس به عنوان يك مخمر فرصت طلب در افراد مستعد نظیر مبتلايان به ايدز و افرادي كه پيوند عضو یا دچار سوختگی شده اند، ايجاد عفونت مي كند. موکورمایکوزیس، عفونتی حاد با سیر سریع و کشنده است این بیماری در افرادی که مکانیسم دفاعی بدنشان مختل شده است، توسط گونه‌ها‌ی مختلف موکورال‌ها‌ (رایزوپوس اوریزه آ) بروز پیدا می کند. سمیت داروهای ضد میکروبی، مقاومت در قارچ ها و تداخل دارویی، ضرورت استفاده از داروهایی با تأثير بیشتر و سمیت کمتر را موجب می شود؛ بنابراین، غربالگری گیاهان دارویی به عنوان عوامل ضد قارچی ضروری است. در این مطالعه، حداقل غلظت مهاری و کشندگی عصاره گیاه رومکس آلوئولاتوس (Rumex alveolatus) علیه قارچ های بیماریزای کاندیدا آلبیکنس (NCPF 3153) و رایزوپوس اوریزه آ (ATCC 52311) بررسی شد. مواد و روش¬ها: اثر عصاره¬های اتانولی و متانولی ساقه و برگ گیاه Rumex alveolatus که با روش سوکسله تهیه و روی قارچ های کاندیدا آلبیکنس (NCPF 3153) و رایزوپوس اوریزه آ ATCC 52311)) به شیوه¬ی انتشار در دیسک، MIC(حداقل غلظت مهارکنندگی) و MFC (حداقل غلظت کشندگی) بررسی و نتایج با فلوکونازول مقایسه شد. یافته ها: نتایج تحقیق اثر عصاره اتانولی و متانولی ساقه و برگ در غلظت¬های 200،100، 50 و 25 میلی¬گرم بر میلی لیتر با قطر ناحیه مهارکنندگی بین 66/21 تا 33/10 میلی¬متر را علیه کاندیدا آلبیکنس نشان داد اما اثر ضد قارچی علیه رایزوپوس اوریزه آ را نشان نداد. هم چنین بیشترین غلظت مهارکنندگی 25/31 میلی¬گرم برمیلی لیتر بود. نتیجه گیری: با توجه به مقاومت گونه¬های کاندیدا آلبیکنس در برابر داروهای صنعتی نظیر فلوکونازول، این عصاره گیاهی می¬تواند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی جهت درمان عفونت¬های کاندیدیازیس باشد. همچنین استفاده از گیاه alveolatus Rumex به عنوان یک منبع ضد قارچی امید بخش است.
کلید واژه ها: کاندیدیازیس، موکورمایکوزیس، عصاره الکلی، alveolatus Rumex
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها