پنجشنبه 31 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 21, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :752 بار
  تعداد کل بازدیدها : 117753 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی پلی مورفیسم های FokI و ApaI ژن گیرنده ویتامین D در زنان ایرانی یائسه مبتلا به پوکی استخوان
نویسندگان فارسی شراره صالحی; حیدر شرفی; سید مجتبی حکیم; غلام حسین رنجبر عمرانی; فاطمه ابراهیمی; علی پوریاسین;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: پوکی استخوان بیماری است با کاهش تراکم استخوان که باعث از بین رفتن ساختار بافت استخوان می‌شود و در نتیجه خطر شکستگی را افزایش می‌دهد. اخیرا یکی از فاکتورهای مطرح شده در این مورد، ژنتیک فرد می¬باشد که نیاز به بررسی در جمعیت¬های مختلف را به وجود آورده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم¬های FokI و ApaI ژن گیرنده ویتامین D با سطح سرمی کلسیم، سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D و پوکی استخوان در زنان ایرانی یائسه می¬باشد. مواد و روش¬ها: در این مطالعه، 194 زن یائسه بالای 50 سال مبتلا به استئوپنی و پوکی استخوان و 50 زن یائسه سالم بالای 50 سال به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی پلی مورفیسم¬ها، DNA بیماران از نمونه خون حاوی EDTA استخراج گردید و DNA های استخراج شده توسط روش PCR-RFLP از نظر دو پلی مورفیسم FokI و ApaI ژن گیرنده ویتامین D مورد بررسی قرار گرفتند. یافته¬ها: متغیرهای وزن، قد، سن، سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D و سطح سرمی کلسیم در سه گروه شاهد، استئوپنی و پوکی استخوان بررسی گردیدند و مشخص شد که سطح سرمی کلسیم در این سه گروه اختلاف معنا¬داری ندارد اما قد، وزن، سن و سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D در این سه گروه اختلاف معنادار نشان داد. همچنین توزیع ژنوتیپ¬های پلی مورفیسم FokI و ApaI ژن گیرنده ویتامین D در سه گروه شاهد، استئوپنی و پوکی استخوان اختلاف معناداری نداشت. نتیجه¬گیری: به نظر می¬رسد که بین پلی مورفیسم¬های FokI و ApaI ژن گیرنده ویتامین D و بیماری پوکی استخوان ارتباطی وجود ندارد.
کلید واژه¬ها: کلسیم، پلی مورفیسم ژنتیکی، پوکی استخوان، گیرنده ویتامین D
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها