چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :831 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116950 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثر مصرف گز سین‌بیوتیک بر پروفایل لیپیدی زنان باردار: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور
نویسندگان فارسی فرشته بهمنی; ذات اله عاصمی; محسن تقی زاده; زهرا جعفري; اکرم حسینی; صبیحه السادات علیزاده;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: اگرچه تلاش‌ زیادی برای کاهش پروفایل لیپیدی از طریق مصرف محصولات حاوی پروبیوتیک ها در زنان باردار شده است، اما همچنان اطلاعات محدودی در مورد اثرات غذاهای سین بیوتیک در دسترس می‌باشد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی اثرات مصرف روزانه گز سین‌بیوتیک بر پروفایل لیپیدی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو شامل ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام پلاسما (TAC) و گلوتاتیون تام (GSH) در زنان باردار طراحی شده است. مواد و روش ها:: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کنترل شده بر روی 52 زن باردار 35-18 ساله در سه ماهه سوم بارداری انجام شد. پس از دو هفته Run-in period، افراد به طور تصادفی برای مصرف گز سین‌بیوتیک (26 نفر) یا کنترل (26 نفر) به مدت 9 هفته تقسیم شدند. گز سین‌بیوتیک حاوی باکتری لاکتوباسیلوس اسپوروژنز زنده و مقاوم به حرارت (CFU 107×1) به عنوان پروبیوتیک و 04/0 گرم اینولین به ازای هر گرم به عنوان پری‌بیوتیک بود. از بیماران خواسته شد تا گز سین‌بیوتیک و کنترل را دو بار در روز مصرف کنند. اندازه‌گیری‌های بیوشیمیایی شامل پروفایل لیپیدی خون، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام پلاسما (TAC) و گلوتاتیون تام (GSH) قبل و پس از 9 هفته مداخله انجام شد. شماره ثبت كارآزمايي باليني: IRCT201212105623N3 یافته¬ها: مصرف گز سین‌بیوتیک به مدت 9 هفته سبب کاهش معنی‌دار تری گلیسرید و افزایش معنی‌دار در سطوح GSH پلاسما در مقایسه با گز کنترل شد. هیچ اثر معنی‌داری در اثر مصرف گز سین‌بیوتیک بر پارامترهای سرمی کلسترول تام، LDL، HDL و مقدار TAC پلاسما مشاهده نشد. نتيجه گيري: در مجموع، مصرف گز سین بیوتیک برای 9 هفته در زنان باردار منجر به کاهش سطوح تری گلیسرید، VLDL سرمی و افزایش سطوح توتال گلوتاتیون پلاسمایی شده است.
کلید واژه ها: سین‌بیوتیک، پروفایل لیپیدی، استرس اکسیداتیو، زنان باردار
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها