چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :841 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116960 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی روشی نوین برای شناسایی سریع باکتری ویبریو کلره آ به کمک فنآوری نانو
نویسندگان فارسی غلامرضا حرفه دوست; مهدی کمالی; مینو صدری; داود ذوالفقاری; عسگر امامقلی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: شناسائی سریع ویبریو کلرا در اپیدمی ها و جنگ های بیوتروریسمی حائز اهمیّت می باشد. و از طرفی متکی به روش های مرسوم زمان بر و پر هزینه است. هدف از این مطالعه ابداع روشی سریع، ارزان و با حسّاسیّت بالا و مبتنی بر نانو ذرات مغناطیسی برای به دام انداختن DNA باکتری و شناسایی آن با استفاده از PCR می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه از پرو ب بیوتین دار برای به دام انداختن DNA باکتری ویبریو کلرا به کمک بید مغناطیسی استفاده شد و در نهایت با کمک پرایمرهای طراحی شده برای شناسائی باکتری به کمک تکنیک PCR بهره گرفته شد. یافته ها: با توجه به نتایج PCR که فقط برای ویبریو کلرا باند داشت، نتیجه گرفته می شود که پروب بیوتین دار مختص باکتری ویبریو کلرا میباشد. نتیجه گیری: حساسیت و اختصاصی بودن شناسایی باکتری ویبریو کلرا با روش های مذکور ارزیابی و تائید می گردد و از نظر زمان و هزینه، روشی با صرفه معرفی می گردد.
کلید واژه ها: نانوذرات مغناطیسی، ویبریوکلرا، PCR، پروب بیوتین دار
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها