چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :837 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116956 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی بررسی میزان اثربخشی کلسی تونین در کپسولیت چسبنده شانه
نویسندگان فارسی علیرضا روحانی; محمود برزگر;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: کپسولیت چسبنده شانه یک بیماری نسبتاً شایع است که با درد و محدودیت حرکتی و ناتوانی در انجام فعالیتهای روزمره خود را نشان می دهد. کلسی تونین دارویی است که اثربخشی آن در وضعیتهای دردناک مثل سندرم کمپلکس درد ناحیه ای، تروماها و تومورهای ستون فقرات، آرتریت روماتوئید و ... به اثبات رسیده است. هدف این مطالعه بررسی اثر کلسی تونین در درمان کپسولیت چسبنده شانه است. مواد و روش ها: این یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور آینده نگر است که روی 64 بیمار مبتلا به کپسولیت چسبنده شانه انجام شده است. بیماران مورد مطالعه به دو گروه تقسیم شده و به گروه مداخله اسپری کلسی تونین اینترانازال و به گروه کنترل اسپری پلاسبو داده شد. بیماران قبل و بعد از درمان براساس شدت درد شانه، دامنه حرکتی شانه و میزان توانایی در انجام فعالیتهای روزانه، شغلی و تفریحی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: از نظر سن وجنس تفاوت قابل ملاحظه ای در دو گروه وجود نداشت. بعد از آنالیز داده ها مشخص شد میزان کاهش درد شانه و بهبود دامنه حرکتی شانه و افزایش توانایی بیماران در انجام فعالیت هایشان به طور معنی داری در گروه تحت درمان با کلسی تونین بیشتر از گروه تحت درمان با پلاسبو می باشد. همچنین با جمع بندی میزانهای فوق در گروه تحت درمان با کلسی تونین 22 بیمار (68%) بهبودی و 10 بیمار (32%) عدم بهبود در عملکرد شانه را داشتند درحالیکه در گروه تحت درمان با پلاسبو 9 بیمار (28%) بهبودی و 23 بیمار (72%) عدم بهبود را نشان دادند. نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی کلسی تونین در کاهش درد و افزایش دامنه حرکتی شانه و بهبود عملکرد شانه مبتلا و نداشتن عارضه جانبی قابل ملاحظه و غیرتهاجمی بودن استفاده از اسپری کلسی تونین اینترانازال، مصرف آن در درمان کپسولیت چسبنده شانه همراه فیزیوتراپی و داروی ضدالتهاب توصیه می شود.
کلید واژه ها: کپسولیت چسبنده شانه، کلسی تونین، دامنه حرکتی شانه، فیزیوتراپی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها