يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :195 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119497 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی میزان و نوع عفونت ادراری در بیماران دارای کاتترهای مجرای ادراری در بخش ارولوژی بیمارستان امام رضا(ع) تبریز
نویسندگان فارسی سيد كاظم مداين; رسول استخری; حامد غنی افشرد; وحیده فضل فرهادی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف : كاتترهای ادراري که در حدود 15 تا 20% بيماران در طول بستري هاي كوتاه مدت در بيمارستان استفاده مي شود، فرد را مستعد UTI مي كنند. هدف از اين مطالعه بررسي روند عفونت ادراري و نوع آن در بيماران داراي كاتتر ادراري بستري در بخش اورولوژي و نقش آنتی بیوتیک ها در جلوگیری از عفونت ناشی از کاتتر در سال 1391 بود. مواد و روش ها: در يك مطالعه مقطعي توصيفي که در دپارتمان ارولوژي بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشكي تبريز بر روي بيماران با كاتتر ادراري در بعد از عمل جراحي انجام داديم، با كشت ادرار در روزهاي اول، سوم و هفتم بعد از عمل، روند عفونت ادراري و نوع آن را در بيماران داراي كاتتر ادراري بستري در بخش اورولوژي مورد بررسي قرار داديم. یاقته ها: در اين مطالعه 100 بيمار با كاتتر فولي بعد از عمل جراحي ارولوژي مورد بررسي قرار گرفت كه 95 نفر از بيماران مرد و 5 نفر زن بودند. ميانگين سني بيماران 29/9 ±04/67 سال بود. ميانگين مدت بستري بيمارستاني بيماران 97/0 ± 05/7 روز بود. ميانگين مدت كشت منفي قبل از عمل بيماران 99/1 ± 90/2 روز بود. نتيجه كشت ادرار اول در 20% بيماران مورد مطالعه، نتيجه كشت ادرار دوم در 5% بيماران و نتيجه كشت ادرار سوم در 6% بيماران مورد مطالعه مثبت بود. نتيجه گيري: در این مطالعه میزان عفونت ادراری در بیماران دارای کاتتر بالا بود. در مراحل مختلف اشریشیاکولی شایعترین سوش باکتریال بود. بنابراین تجویز آنتی بیوتیک برای جلوگیری از پیشرفت عفونت و جلوگیری از عوارض مربوطه ضروری بنظر می رسد. با توجه به افزایش میزان عفونت با طول مدت کاتتر توصیه می شود که مدت استفاده از کاتتر به حداقل رسیده و حتی الامکان از گذاشتن بی مورد کاتتر خودداری شود و گذاشتن کاتتر توسط افراد مجرب و با رعایت اصول صحیح پیشنهادی در راهنماهای بالینی ملی انجام گیرد تا از ترومای سیستم ادراری و سایر عوارض ناخواسته جلوگیری بعمل آید.
كليد واژه ها: كاتتر ادراري، عفونت ادراري، كشت ادرار
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها