يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :150 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119452 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : آذر و دی

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ارتباط یافته‌های سی تی آنژیوگرافی پولمونريی با پیامد بیماری در آمبولی حاد ریوی
نویسندگان فارسی رضا جواد رشید; محمد کاظم طرزمنی; مریم مزیّن; محمد رضا غفاری; دانیال فدایی فولادی; یونس مسعودی; محمدتقی نیک نژاد; شیرین جاهد; لیلا آخوندزاده;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: دلیل عمده مرگ در آمبولی ریه نارسایی بطن راست و درگیری وسیع شرایین پولمونريی می باشد. هرچند سی تی آنژیوگرافی در این زمینه می تواند کمک کننده باشد، اطلاعات موجود متناقض می باشند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط علائم اختلال عملکرد بطن راست و شدت انسداد عروق ریوی (بر اساس سیستم های امتیاز دهی در سی تی آنژیوگرافی مبتلایان به آمبولی ریوی) با مرگ و میر می¬باشد. مواد و روش¬ها: در این مطالعه آینده نگر سی تی آنژیوگرافی ریوی ٧٦ بیمار مبتلا به آمبولی ریوی که بیماری زمینه ای دیگری نداشتند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. ماگزیمم محور کوتاه بطن راست و چپ و نیز نسبت آنها محاسبه شد. علاوه بر آن شدت انسداد شرایین ریوی نیز بر اساس سیستم امتیاز دهی کانادلی به صورت کمی بیان شد. در نهایت ارتباط این یافته ها با مرگ و میر بیماران در ٦٠ روز اول بیماری مورد بررسی قرار گرفت. یافته¬ها: در این مطالعه میزان مرگ و میر 7/19 درصد بود. در مقایسه دو گروه بیماران زنده مانده و فوت شده، امتیاز شدت انسداد عروق پولمونري تفاوت معنی داری نداشت. هرچند میانگین سن و نسبت بطن راست به چپ در گروه بیماران فوت شده به طور معنی داری بیشتر بود، ولی در مدل چند متغیره سن تنها فاکتوری بود که به طور مستقل میزان مرگ و میر بیماران را پیش بینی می کرد (٠٢/٠=p). نتیجه¬گیری: در بیماران مبتلا به آمبولی حاد ریوی بدون بیماری زمینه ای نه نسبت محور بطن راست به چپ و نه امتیاز شدت انسداد عروق پولمونري نمی توانند به طور مستقل میزان مرگ و میر بیماران را پیش بینی کنند.
کلید واژه‌ها: آمبولی ریوی، سی تی آنژیوگرافی، محور کوتاه بطن راست، امتیاز انسداد عروق پولمونري.
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها