يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :135 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119437 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : آذر و دی

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی مقایسه ی مقاومت تکنیکهای گره عمودی و گره دوبل مترس عمودی متقاطع درمنیسک
نویسندگان فارسی جعفر سلیمانپور مختار مانند; محمد حسین کیقبادی; حمید برزگر; فرزین سلطان محمدلو;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: عملکرد منیسک در تحمل وزن، جذب انرژی و پایداری مفصل و ایجاد تجانس سطح مفصلی از اهمیت بسزایی برخوردار است. روش¬های درمانی در موارد آسیب و پارگی منیسک شامل منیسکتومی و یا ترمیم منیسک به صورت باز و آرتروسکوپیک است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در نتایج درمانی تکنیک ترمیم است. هدف از این مطالعه مقایسه¬ی مقاومت تکنیکهای گره عمودی و گره دوبل مترس عمودی متقاطع در ترمیم منیسک است. مواد و روش‌ها:: در یک مطالعه تجربی 12 منیسک خارجی گاو نر که دارای پارگی طولی یک اندازه در دو گروه 6 تایی تقسیم بندی شده بودند با دو روش ترمیم گره عمودی و گره دوبل مترس عمودی متقاطع با یکدیگر از نظر مقاومت در مقابل نیروی کششی و پایداری شکاف ترمیم شده مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته‌ها: در این مطالعه مقاومت گره‌های عمودی 5/12±3/234 نیوتن و در گروه گره‌های دوبل مترس عمودی 4/16±7/245 نیوتن بود که تفاوت آماری معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت است. پایداری شکاف در مقابل نیروی کششی اعمال شده در گروه گره عمودی 7/11±6/142 نیوتن و در گروه گره دوبل مترس عمودی 8/7±4/182 نیوتن بود که تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت (02/0=P). نتيجه‌گيري: نتایج مطالعه ما نشان دهنده یکسان بودن مقاومت گره‌های عمودی و دوبل مترس در برابر کشش است. با این حال پایداری شکاف ترمیم شده در گره-های دوبل مترس عمودی بیشتر است و گره‌های دوبل مترس عمودی باعث پایداری بیشتر شکاف ترمیم شده در برابر نیروی کششی می‌شوند.
کلید واژه‌ها: منیسک، بخیه، ارتروسکوپی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها