چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :788 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116907 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : آذر و دی

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی نتایج میان مدت آرتروپلاستی بای پولار هیپ در بیماران مسن دارای شکستگی تروماتیک گردن فمور
نویسندگان فارسی علیرضا صادقپور; جعفر گنچ پور ثالث; فرزین سلطان محمدلو;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: همی آرتروپلاستی به طور کلی یکی از انتخاب های درمانی در موارد شکستگی های جا به جا شده گردن فمور به خصوص در افراد سالمند است. شکستگی های هیپ در افراد مسن به خصوص در افراد سالمند مشکلات زیادی برای سیستم بهداشتی درمانی تحمیل می کند. با درمان مناسب و راه انداختن سریع این بیماران بسیاری از عوارض کاسته می شود. هدف از این مطالعه بررسی نتایج درمان همی آرتروپلاستی بای پولار در موارد شکستگی-های تروماتیک گردن فمور است. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی 50 بیمار دارای شکستگی گردن فمور کاندید آرتروپلاستی مطالعه شدند. عوارض کوتاه مدت و توانایی عملکردی با پرسشنامه Harris Hip Score مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه 40 بیمار با میانگین سنی 2/8±3/76 سال شامل 12 مرد (30%) و 28 زن (70%) مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین امتیاز عملکردی هیپ 8/20±02/78 بوده است. بین مردان و زنان از نظر امتیاز عملکردی هیپ تفاوت آماری معنی داری وجود داشت و مردان امتیاز بهتری را کسب کرده بودند. مهمترین عوارض یک مورد درفتگی و عفونت بوده است. در سه مورد نیاز به جراحی مجدد وجود داشت. در پیگیری بیماران 35 مورد (5/87%) بی درد بودند و 30 مورد (75%) با عصا به خوبی راه می رفتند. نتیجه گیری: آرتروپلاستی بای پولاربرای شکستگی های هیپ دارای نتایج مطلوب عملکردی است. با توجه به اینکه امکان جاگذاری مناسب برای هر بیمار وجود دارد بسیار پایدارتر بوده و با عوارض چندانی همراه نیست.
کلید واژه ها: شکستگی گردن فمور، آرتروپلاستی، بای پولار
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها