يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :146 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119448 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : آذر و دی

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی مطالعه اپیدمیولوژیک عوارض پوستی مواجهه با غلظت پایین آرسنیک در آب آشامیدنی در دو روستای شهرستان سراب
نویسندگان فارسی محمد مسافری; سعید دستگیری; محمد شاکر خطیبی; سمیرا شیخ الاسلامی;
چکیده فارسی زمینه و هدف: آرسنیک موجود در آب آشامیدنی از عوامل مخاطره آمیز بهداشتی می‌باشد که بیماریزایی آن در تحقیقات مختلف گزارش شده است. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی عوارض پوستی مواجهه با غلظت پایین آرسنیک در آب آشامیدنی در محیط روستایی انجام گردید. مواد و روش‌ها: مطالعه‌‌ی مقطعی حاضر در دو روستای با مواجهه و بدون مواجهه با آرسنیک از طریق آب آشامیدنی (روستای رازلیق و فرکوش شهرستان سراب سال 1391) انجام و عوارض پوستی در افراد مورد مطالعه (279 نفر بالای 10 سال) بررسی گردید. منابع آب آشامیدنی روستاها از نظر کیفی و با تاکید بر غلظت آرسنیک آنالیز گردید. آنالیز آماری با استفاده از Independent Samples T-Test انجام شد. یافته‌ها: غلظت آرسنیک در آب آشامیدنی روستای مواجهه یافته و بدون مواجهه به ترتیب 6/93 و µg/L 0 بود. نتایج مطالعه نشان‌دهنده ابتلای 7/9 % پیگمانتاسیون پوستی بود که موارد ابتلا در روستای مواجهه یافته و بدون مواجهه به ترتیب 8/13 و 6% بود. نسبت شانس ابتلا به پیگمانتاسیون پوستی در افراد ساکن در روستای مواجهه یافته 5/2 برابر روستای بدون مواجهه (CI 95% = 1.082- 5.778) است. در روستای مواجهه یافته فقط سه نفر (3/2%) کراتوزیس مشاهده گردید اما در روستای بدون مواجهه این عدد صفر بود. نتیجه‌گیری: با وجود بالاتر بودن پیگمانتاسیون در روستای دارای مواجهه، مقادیر ابتلا به هر دو ضایعه پوستی کراتوزیس و پیگمانتاسیون در مقایسه با سایر مطالعات کمتر می‌باشد که نشان می‌دهد اگر مواجهه با آرسنیک از طریق آب آشامیدنی با دوز کمتر از µg/L 100 باشد بروز ضایعات پوستی حداقل می‌باشد.
کلید واژه ها: آب آشامیدنی، آرسنیک، پوست، پیگمانتاسیون، کراتوزیس
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها