يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :141 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119443 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : آذر و دی

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی مقایسه سه روش PCR، کشت و اوره آز سریع در تشخیص هلیکوباکتر پیلوری از نمونه بیوپسی معده
نویسندگان فارسی محمدرضا نفیسی; محمد علیپور شادباد; قربانعلی رحیمیان; علی کریمی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: با توجه به شیوع بالای هلیکوباکتر پیلوری در کشورهای جهان سوم و این که اين میکروارگانیسم به عنوان عامل اصلی گاستریت و فاکتور مستعد کننده برای زخم پپتیک و آدنوکارسینومای معده شناخته شده است، روشهای مختلفی برای شناسایی هلیکوباکترپیلوری ابداع شده است که هر کدام از آنها با محدودیتهایی مواجه هستند. هدف این مطالعه مقایسه روشهای مختلف تشخیصی هلیکوباکتر پیلوری مثل کشت، تست اوره آز سریع و واکنش زنجیره ای پلی مراز می باشد. مواد و روش ها: در يک مطالعه توصیفی برای تشخیص هلیکوباکترپیلوری از 100 بیمار (54 مرد و 46 زن) مبتلا به ناراحتیهای گوارشی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد نمونه بیوپسی گرفته شد و واکنش زنجیره ای پلی مراز، کشت و تست اوره آز سریع انجام شد. برای تشخیص هلیکوباکترپیلوری بعد از استخراج DNA از پرایمرهای طراحی شده، برای (ure C(glmM استفاده شد. یافته ها: در این مطالعه برای PCR از ژن ure C(glmM) استفاده شد. نمونه بیوپسی 100 بیمار بررسی شد که 78 مورد مثبت با واکنش زنجیره ای پلی مراز، 52 نمونه بیوپسی از نظر تست اوره آز سریع مثبت شدند و 48 مورد از نمونه¬های بیوپسی با کشت مثبت بودند که نتایج کشت 100% با PCR همخوانی داشتند. نتیجه گیری: سه روش مختلف برای تشخیص هلیکوباکتر پیلوری بررسی شد. با توجه به اينکه آزمون PCR در تشخيص هليکوباکتر پيلوری در نمونه بافت بيوپسی دارای دقت، حساسيت و ويژگی بالاتری نسبت به تست اوره آز سريع و کشت می باشد، بنابراين از اين روش می توان به منظور شناسايي H.pylori استفاده نمود.
کلید واژه ها: هلیکوباکتر پیلوری، تست اوره آز سریع، کشت، (ureC(glmM، واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR).
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها