سه شنبه 30 آبان 1396
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   نوامبر 21, 2017
   
   
     
  تعداد اعضاء : 2866 نفر
  بازدیدهای امروز :65 بار
  تعداد کل بازدیدها : 966938 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثر عصاره الکلی گل رازک (Humulus lupulus L.) بر نسبت جنسیت فرزندان در موش های کوچک آزمایشگاهی
نویسندگان فارسی سید ابراهیم حسینی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: از گیاه رازک با نام علمی Humulus lupulus برای درمان بیماری¬های مختلف از جمله اختلالات تولید مثلی استفاده می‌گردد. از طرفی داشتن فرزندان سالم با جنسیت دلخواه یکی از آرزوهای بزرگ هر زوج می‌باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره الکلی گل رازک بر نسبت جنسیت نوزادان در موش‌های کوچک آزمایشگاهی انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 80 سر موش کوچک آزمایشگاهی با وزن تقریبی35 تا30 گرم در گروه‌های کنترل، شاهد و تجربی نر و ماده مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه های کنترل و شاهد شامل 8 سر موش بود و گروه های تجربی نر و ماده که هر کدام شامل 40 سر موش بودند که هر یک خود به سه دسته 8تایی دریافت کننده دوزهایmg/kg 50،100 و 150 عصاره الکلی گل رازک تقسیم شدند. کلیه تجویزها به مدت 35 روز و به صورت گاواژ انجام گرفت و در روز آخر تجویز، موش‌های نر و ماده از گروه‌های مختلف با هم جفت گیری نموده و پس از تولد نوزادان نسبت جنسیت آن ها با کمک آزمون مجذور خی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از آنالیز یافته های این بررسی نشان داد که مصرف عصاره الکلی رازک به ویژه توسط حیوانات ماده باعث افزایش نسبت جنسیت نوزادان نر در موش های کوچک آزمایشگاهی می گردد. نتیجه‌گیری: مصرف عصاره الکلی رازک به ویژه توسط حیوانات ماده باعث افزایش نسبت جنسیت نوزادان نر می شود که این اثر احتمالا به دلیل اثرات آرام بخشی عصاره گیاه رازک و هم چنین وجود املاح پتایسم و تاثیر این گیاه در افزایش PHمحیط واژن و رحم می باشد.
کلید واژه ها: گل رازک، نسبت جنسیت، موش کوچک آزمایشگاهی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها