يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :184 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119486 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر آلودگی هوا بر تعداد مراجعین بیمارستانی قلبی- عروقی در شهر تبریز
نویسندگان فارسی محمد شاکرخطیبی; محمد اصغری جعفرآبادی; رضیه ازک;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: ارتباط بین آلودگی هوا و بیماری‌های قلبی- عروقی در سال‌های اخیر از نقاط مختلف دنیا گزارش شده است. با اینحال، علیرغم وجود مشکل آلودگی هوا در شهرهای صنعتی، مطالعات محدودی در ایران انجام شده است. این مطالعه باهدف تعیین ارتباط آلاینده¬های هوا با میزان پذیرش بیمارستانی با علایم قلبی- عروقی در شهر تبریز انجام شده است. مواد و روش ها: اطلاعات روزانه پذیرش بیمارستانی در سال‌های 1388 تا 1390 از 5 بیمارستان دارای پذیرش قلبی- عروقی در شهر تبریز و داده های آلاینده های هوا در دوره زمانی مشابه شامل NO2، SO2، CO، NO، PM10 و O3 از اداره کل محیط‌زیست استان و مقادیر پارامترهای هواشناسی شامل رطوبت نسبی و دما از اداره کل هواشناسی استان جمع‌آوری گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مورد– متقاطع ((Case-Crossover انجام‌شده و از مدل شبکه عصبی به منظور آنالیز داده ها استفاده شده است. یافته ها: از مجموع 1512 نمونه، اطلاعات مربوط به 753 نفر در آنالیزها وارد شده و بر اساس نتایج، پارامترهای تاثیرگذار بر پذیرش بیمارستانی با کد I20 به ترتیب اولویت شامل آلاینده های O3، SO2، NO و PM10 و پذیرش با کد I21 شامل آلاینده های SO2، NO و NO2 و پذیرش با کد I20.9 شامل آلاینده های O3، SO2، NO و NO2 بوده است. تاثیر آلاینده‌ها در مورد اغلب کدهای مورد مطالعه در بین زنان و افراد مسن شدیدتر بوده است. نتیجه‌گیری: آلاینده های گازی هوا شامل SO2، NO و O3 تاثیر بیشتری بر پذیرش بیمارستانی قلبی- عروقی در شهر تبریز داشته و میزان تاثیر این آلاینده ها بر رخداد بیماری مورد مطالعه در بین زنان و افراد بالای 65 سال بیشتر بوده است.
کلیدواژه‌ها: آلودگی هوا، پذیرش بیمارستانی، آنالیز مورد- متقاطع، شبکه عصبی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها