يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :191 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119493 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی مقایسه اثرات درمانی تاکرولیموس موضعی با کلسی پوتریول موضعی در ویتلیگوی دست و صورت
نویسندگان فارسی فریده گلفروشان; حمیده عظیمی; مرتضی قوجازاده; فائقه شیخ علیزاده نوبر;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: ويتيليگو يك بيماري اكتسابي است كه به صورت ماكول و پچ هاي دپيگمانته حلقوي تظاهر مي يابد كه ناشي از فقدان عملكرد پيشرونده ملانوسيت‌ها مي باشد. حدود 2 درصد از كل جمعيت را درگير مي كند و به علت ظاهر ناخوشايند، استرس‌هاي روحي زيادي را براي بيماران بوجود مي آورد كه نياز به درمان هاي جديد و بهتري را مي طلبد. پژوهش حاضر جهت مقايسه تاثير پماد تاكروليموس و پماد كلسي‌پوتريول موضعي در ايجاد پيگمانتاسيون در بيماران ويتيليگو انجام شده است. مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني تصادفي دوسويه كور بر روي بيماران ويتيليگوي دست و صورت با درگيري كمتر از 20 درصد سطح بدن انجام شده است كه بيماران در قالب دو گروه تحت درمان با پماد تاكروليموس و پماد كلسي پوتريول طي دوازده ماه مورد بررسي و پيگيري قرار گرفتند. يافته ها: در بررسي آماري، تاثير هر دو دارو در ايجاد پيگمانتاسيون همزمان پوست صورت و دست با هم تفاوت معني داري نداشتند ولي تاثير هر دو دارو بر روي ضايعات صورت بهتر از ضايعات دست بود (04/0=p). و با مد نظر قرار دادن اثرات دارو با محل ضايعات هم تفاوت آماري معني داري وجود داشت (02/0=p). عارضه درمان خفيف بود و عارضه جدي ديده نشد ولي در مقايسه دو گروه، پماد تاكروليموس نسبت به پماد كلسي پوتريول عوارض بيشتري داشت (02/0=p). نتیجه گیری: در اين بررسي اثر پماد تاكروليموس در صورت بهتر از پماد كلسي پوتريول بود و اثر پماد كلسي پوتريول در ضايعات دست بهتر از پماد تاكروليموس بود.
کلید واژه ها: ويتيليگو، پيگمانتاسيون پري فوليكولار، تاكروليموس، كلسي پوتريول
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها