چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :840 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116959 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی آلودگی آب استخرهای عمومی و حوضچه های پارک های تفریحی به آمیب های آزادزی در شهر تهران
نویسندگان فارسی مهیار مافی; مریم نیتی; علی حقیقی; زهره لاسجردی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: آمیب های آزادزی شامل جنس های مختلفی هستند که در منابع آبی می توانند حضور داشته باشند و برخی از آنها عوارض وخیمی را در افراد مستعد خطر ایجاد می کنند. این پژوهش با هدف جداسازی آميب هاي آزادزي با استفاده از روش هاي مرفولو‍ژيك درآب های تفریحی شهر تهران انجام شد. مواد و روش ها: این تحقیق به روش مطالعه مقطعی در سال 1393 به مدت هشت ماه انجام گرفت. تعداد 75 نمونه از آب های تفریحی شهر تهران انتخاب و فیلتر شدند. نمونه ها در محیط باکتو آگارغیرمغذی 1.5% کشت داده شدند. پلیت ها روزانه از نظر رشد آميب ها مورد بررسی قرار گرفتند و نمونه های مثبت خالص سازی شدند. تشخیص در این مطالعه براساس معیارهای مورفولوژیک و با استفاده از کلید Page بود. در این کلید با توجه به معیارهای تشخیصی مرفولوژیک آمیب های آزادزی از جمله شکل تروفوزوئیت آمیب، شکل پاهای کاذب و هسته آمیب، شکل اندوکیست و اکتوکیست در کیست های آمیب می توان به تشخیص قطعی در سطح خانواده و جنس پرداخت. یافته ها: از 75 نمونه آب های استخرها و حوضچه های پارک ها، 18 (24 درصد) نمونه از نظر آلودگی به آمیبهای آزادزی مثبت بودند. بدین ترتیب که از 40 نمونه آب حوضچه های پارکها، 13 (5/32 درصد) ایزوله آمیب آزادزی شامل جنس های آکانتامبا، هارتمنلا و آمیب های والکامفیده (جنس نگلریا) شناسائی شد و از بین 35 نمونه مربوط به آب استخرها، 5 ایزوله (2/14 درصد) آمیب آزادزی كه شامل جنس آكانتامبا بود، در محیط کشت از نظر مرفولوژیک ردیابی گردید. نتیجه گیری: با توجه به حضور آمیب های آزادزی در آب های تفریحی از جمله استخرهای عمومی باید هشدارهای لازم به مسئولین بهداشتی استخرهای عمومی و افراد مستعد خطر داده شود. بعلاوه، نصب تابلوهای هشدار دهنده در پارک ها می تواند راهکار مناسبی در جهت پیشگیری از عفونت های مرتبط با آمیب های آزادزی باشد.
کلید واژه ها: آكانتامبا، نگلریا، هارتمنلا، منابع آبی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها