چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :779 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116898 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثر عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه جعفری (Petroselinum crispum) بر فرآیند اسپرماتوژنز در موش‌ صحرایی نر از نژاد ویستار دریافت کننده استات سرب
نویسندگان فارسی محمدرضا خانی; رضا بیگدلی; حسین وزینی; پارمیس نطقی;
چکیده فارسی زمینه: یکی از آلاینده¬‌های بسیار خطرناک محیط زیست، سرب و مشتقات آن به ویژه استات سرب می¬باشد. سرب سبب ایجاد اختلالاتی در فرآیند اسپرماتوژنز می¬گردد. استفاده از گیاهان دارویی جهت رفع ناتوانی جنسی و کمبود سلول¬‌های جنسی می¬تواند اثری مثبت داشته باشد. در مطالعه حاضر تاثیر عصاره هیدروالکلی جعفری بر فرآیند اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر دریافت کننده استات سرب بررسی گردیده است. روش کار: در مطالعه حاضر تعداد 36 سر موش از نژاد ویستار به 6 گروه 6 تایی تقسیم شدند. حیوانات به مدت 28 روز محلول استات سرب را به همراه عصاره دریافت نمودند. پس از گذشت 28 روز، حیوانات توزین و با استفاده از اتر بیهوش گردیدند، سپس میزان وزن بدن و بیضه اندازه¬گیری و تعداد سلول¬های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و لیدیگ توسط آزمون¬هایANOVA و Tukey آنالیز گردید. یافته¬ها: استات سرب سبب کاهش معنادار سلول¬های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و لیدیگ گردید. عصاره با دوز mg/kg 200 توانست سبب افزایش معنادار اسپرم¬ها در لوله لومن گردد. نتیجه¬گیری: تاثیر جعفری بر فرآیند اسپرماتوژنز در موش‌ صحرایی نر دریافت کننده استات سرب قابل توجیه است.
کلید واژه¬ها: گیاه جعفری، استات سرب، اسپرماتوژنز، بیضه، درمان
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها