چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :782 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116901 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی بیان سیکلواکسیژناز-2 در ضایعات ملانوسیتیک پوست به روش ایمونوهیستوشیمیایی
نویسندگان فارسی عفت خدائیانی; اشرف فخرجو; ارمغان قره¬آغاجی زارع; شهلا تلقینی; مهدی امیرنیا;
چکیده فارسی زمینه: سیکلواکسیژناز-2 (COX-2) در پاتوژنز تومورهای مختلف و احتمالا در تومورهای بدخیم پوست از جمله ملانوم بدخیم نقش دارد؛ با این حال اطلاعات موجود در مورد بیان COX-2 در موارد ضایعات خوش¬خیم کامل نمی¬باشد. در مطالعه حاضر به مقایسه میزان بیان COX-2 در ضایعات ملانوم بدخیم و ضایعات ملانوسیتیک خوش¬خیم می¬پردازیم. روش کار: در این مطالعه تحلیلی، تعداد 42 نمونه ملانوم بدخیم از هر 4 ساب تایپ و 38 ضایعه ملانوسیتیک خوش¬خیم شامل خال دیسپلاستیک، Spitz nevus و خال غیر آتیپیک از نظر میزان بیان COX-2 با استفاده از رنگ¬آمیزی ایمونوهیستوشیمی و شدت رنگ¬پذیری سلول¬ها (به صورت کمی و کیفی) مورد بررسی قرار گرفتند. يافته ‌ها: گروه ملانوم بدخیم نسبت به گروه ضایعات ملانوسیتیک خوش¬خیم بطور بارزی میزان درصد رنگ¬پذیری بالاتر (001/0P<)، میزان رنگ¬پذیری شدیدتر (001/0P<) و مجموع امتیاز رنگ¬پذیری بالاتری داشتند (001/0P<). بین ساب تایپ¬های ملانوم بدخیم از نظر شدت رنگ¬پذیری COX-2، هر چهار ساب تایپ عمدتا دارای درصد رنگ¬پذیری بالای 60% بودند. همچنین از نظر کیفی، شدیدترین رنگ¬پذیری در گروه ملانوم بدخیم Acral Lentiginous (ALM) بود و گروه ملانوم بدخیم لنتیگو (LMM) و ملانوم ندولر ((NM رنگ¬پذیری متوسط داشت. با افزایش عمق درگیری، درصد رنگ¬پذیری COX-2 افزایش می¬یافت. شدت رنگ¬پذیری سلول نیز در تومورهای با ضخامت 4-2 میلی¬متر بیشتر بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشانگر کارآیی COX-2 در شناسایی موارد ملانوم بدخیم نسبت به ضایعات خوش¬خیم ملانوسیتیک است. بیان بالاتر COX-2 هم، مرتبط با عمیق¬تر بودن تهاجم می¬باشد. گرچه COX-2 به تنهایی نمی¬تواند برای افتراق ملانوم بکار رود اما در ترکیب با سایر روشها و در تعیین پیش آگهی و استفاده از درمان¬های هدفدار می¬تواند مفید واقع شود.
کلید واژه¬ها: سیکلواکسیژناز 2، ملانوم بدخیم، ضایعه خوش¬خیم ملانوسیتی، ایمونوهیستوشیمی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها