پنجشنبه 31 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 21, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :801 بار
  تعداد کل بازدیدها : 117802 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر انسولين گلارژين در روند بهبودي بيماران مبتلا به كتواسيدوز ديابتي
نویسندگان فارسی اکبر علی¬عسگرزاده; امیر بهرامی; جلیل هوشیار;
چکیده فارسی زمینه: کتواسيدوز ديابتي (DKA) یکی از اورژانس های هیپرگلیسمیک دیابت است که اساس درمان آن‌، تزریق انسولین گولار می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر افزودن انسولين گلارژين در روند بهبودي بيماران DKA انجام گرفت. روش کار: در يك كارآزمايي باليني تصادفی بر روي 40 بيمار با DKA، 20 بیمار رژیم استاندارد گرفتند و برای20 بیمار در کنار رژیم استاندارد، گلارژین به صورت زیر جلدی و به مقدار 4/0 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، تزریق شد. یافته ها: میانگین مدت زمان خروج بيمار از DKA در گروه مورد 10/6 ± 77/13 و ‌در گروه شاهد 49/6 ± 91/16 ساعت بود (123/0=P). متوسط مقدار انسولین رگولار دریافتی تا زمان خروج از DKA در گروه مورد 6/45 ±8/84 ‌و ‌در گروه کنترل6/91 ±5/116 واحد بود (17/0=P). موارد هیپوکالمی (1=P) و هیپوگلیسمی (1=P) در دو گروه تفاوتی نداشت. در گروه شاهد 51% و در گروه مورد 35% قند خونها تا 24 ساعت بعد از قطع انفوزین انسولین بالای 180 بودند (046/0=P). ميانگين مدت زمان بستري در گروه مورد 88/1 ± 1/5 روز و در بيماران گروه کنترل 19/2 ± 9/5 روز بود (225/0=P). نتیجه گیری: علاوه کردن انسولین گلارژین به رژیم استاندارد درمان DKA، بدون تحمیل حملات هیپوگلیسمی و هیپوکالمی، موارد هیپرگلیسمی برگشتی را کاهش داد. متوسط زمان خروج از DKA، مقدار انسولین رگولار مصرفی و مدت بستری نیز کاهش پیدا می کند ولی احتمالا بدلیل شرایط مطالعه ‌(مونیتورینگ دقیق بیماران) و تعداد نمونه ها این دو مورد از نظر آماری معنی دار نبودند. مطالعات بیشر توصیه می شود.
کلیدواژه ها: DKA، گلارژین، درمان
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها