پنجشنبه 31 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 21, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :795 بار
  تعداد کل بازدیدها : 117796 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی حساسیت آزمایشگاهی پسودوموناآئروژینوزاهاي ایزوله شده از دستگاه ادراری بیماران مبتلا به UTI نسبت به داکسی سیکلین و tigecycline و مقایسه حساسیت با سایر آنتی بیوتیکهای ضد پسودوموناآئروژینوزا
نویسندگان فارسی مجتبی ورشوچی; محمد چایچی; آلکا حسنی; لیلا دهقانی; ژیلا خواجه محمدی;
چکیده فارسی زمينه: پسودومونا آئروژینوزا باسيل گرم منفي است كه معمولا ً عفونت با این ارگانیسم در بيماراني كه به دلائل مختلف از جمله نیاز طولاني مدت به مراقبت ویژه یا کاتترهای عروقی یا سوندهای ادراری متمکن را دارند رخ می دهد. هدف اين مطالعه حساسیت آزمایشگاهی پسودوموناس آئروژینوزاهائی را که از بیماران مبتلا به عفونت ادراری ایزوله شده است از نظر حساسیت به آنتی بیوتیکهای داکسی سیکلین و tigecyclineسفتازیدیم، سفپیم، پیراسیلین/تازوباکتام، ایمی پنم، مروپنم، کليستین، سیپروفلوکساسین، نیتروفورانتوئين و آمیکاسین به روش استاندارد دیسک دیفیوژن بررسی می کند. همچنین مقایسه حساسیتها در دو روش دیسک دیفیوژن و Etest برای دو آنتی بیوتیک داکسی سیکلین و Tigecycline از مقاصد دیگر این مطالعه است. از اهداف دیگر این طرح پی بردن به حساسیت پسودوموناهاي MDR نسبت به داکسی سیکلین و tigecycline است. روش کار: تعداد 60 سوش پسودوموناس آئروژینوزا که پس از تستهای بیوشیمیائی و باکتریولوژیک ایزوله شده بودند وارد مطالعه شدند و حساسیت برای آنتی بیوتیکهای فوق الذکر به روش دیسک دیفیوژن بررسی شد. برای داکسی سیکلین و Tigecyclin آنتی بیوگرام به دو روش دیسک دیفیوژن Etestو انجام شد. يافته ها: بیشترین حساسيت مربوط به کلستین =95% است و بعد به ترتیب نزولی عبارتند از: مروپنم=76 ٪ ،‌ ایمی پنم= 63% ، سفپیم= 63% ،‌ سفتازیدیم= 63% ، پیپراسیلین/تازوباکتام=55٪ ، داکسی سیکلین= 46٪ ، آمیکاسین= 45% ، سیپروفلوکساسین=35٪ ، تیقسیکلین= 15٪ و نیتروفورانتوئین=0 %. همچنين ميزان توافق بررسي حساسيت با محاسبه شاخص کاپا برای بررسی میزان توافق دو روش دیسک دیفیوژن و Etest برای داکسی سیکلین و Tigecyclin نشان دهنده توافق متوسط است. بحث و نتیجه گیری: در حالت کلی میزان حساسیت آزمایشگاهی پسودوموناس آئروژینوزا های ایزوله شده به آنتی بیوتیکها به غیر از کلیستین از 80% پائين¬تر است (حتی نسبت به کارباپنمها). همچنين دیسک دیفیوژن براي آنتي بيوتيكهاي داکسی سیکلین و Tigecycline در افتراق موارد مقاومت بینابینی از حساس چندان دقيق نيست. اكثر پسودومونا هاي MDR نسبت به داکسی سیکلین و Tigecycline نيز مقاوم هستند.
كليد واژه ها: پسودوموناس آئروژینوزا، عفونت ادراري، ديسك ديفیوژن، آنتی میکروبیال تست
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها