پنجشنبه 31 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 21, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :789 بار
  تعداد کل بازدیدها : 117790 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ارتباط بین پلی مورفیسم -141T>G ژن ApE1 و ناباروری ایدیوپاتیک مردان
نویسندگان فارسی مصطفی یوسفی; فرهاد مشایخی; زیور صالحی; محمدهادی بهادری; مصطفی پورنورعلی;
چکیده فارسی زمینه: به عدم باروری در یک زوج که به مدت یک سال مقاربت محافظت نشده داشته باشند ناباروری گفته می شود. علیرغم پیشرفت های عظیمی که در شناخت فیزیولوژی تولیدمثل انسان اتفاق افتاده اما دلایل اصلی ناباروری مردان در تقریبا 50% موارد ناشناخته باقی مانده که به آن ناباروری ایدیوپاتیک اطلاق می گردد. محصول ژن ApE1 (apurinic/apyrimidinic endonuclease) یک پروتئین چند عملکردی است که در مسیر ترمیم با برداشت باز (BER) نقش مهمی دارد. پلی مورفیسم -141T>G ژن ApE1 در ناحیه پروموتر قرار دارد. هدف این پژوهش (مورد-شاهدی) بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم -141T>G ژن ApE1 و استعداد ابتلای به ناباروری ایدیوپاتیک مردان می باشد. روش کار: نمونه های خون از 90 مرد مبتلا به ناباروری ایدیوپاتیک و 60 مرد سالم جمع آوری و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده تحت AS-PCR قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی ارتباط بین فراوانی ژنوتیپی و اللی در دو گروه بیمار و کنترل از آزمون Chi-Square (χ2) استفاده گردید. یافته ها: بررسی ها در دو گروه بیمار و کنترل نشان داد با توجه به مقدار 022/0 P = ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم -141T>G ژن ApE1 و ناباروری ایدیوپاتیک مردان وجود دارد. نتیجه گیری: یافته های ما نشان داد که پلی مورفیسم (-141T>G) می¬تواند با ناباروری مردان در ارتباط باشد. اگرچه، تایید نتایج بدست آمده نیازمند بررسی های بیشتری است.
کلید واژه ها: پلی مورفیسم، ناباروری، ApE1
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها