يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :152 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119454 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : خرداد و تیر

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ارتباط سطح کورتیزول توتال سرم با شدت پنومونی بر اساس معیار CURB-65
نویسندگان فارسی شاهین تبریزی; بهروز نقیلی; ژینوس بیات ماکو; آیدین تبریزی;
چکیده فارسی زمینه: بروز سالانه پنومونی اکتسابی از جامعه در بزرگسالان 3/0 تا 5/0 درصد و مورتالیته آن در بیماران بستری 5 تا 15 درصد است. تشخیص بیماری براساس شرح حال، معاینه فیزیکی و بررسی آزمایشگاهی مطرح و بر اساس یافته¬های رادیوگرافی تأیید می¬شود. معیارهایی برای کمک به پزشکان در جهت تعیین پیش آگهی طراحی شده¬اند که یکی از آنها CURB-65 است. علاوه بر این، برای این منظور بیومارکرهایی هم بررسی شده¬اند که یکی از آنها کورتیزول سرم است. هدف از این مطالعه مشخص کردن ارتباط سطح کورتیزول توتال سرم با شدت پنومونی براساس معیار CURB-65 می¬باشد. روش کار: در این مطالعه توصیفی، 52 بیمار با تشخیص قطعی CAP که در بیمارستان¬های امام رضا و سینا بستری شده بودند، از نظر مقادیر کورتیزول توتال سرم و معیارهای CURB-65 مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته¬ها: 9/51 درصد بیماران مرد و 1/48 درصد آنها زن با میانگین سنی 83/17±57/69 سال بودند. پنج نفر از بیماران فوت کردند. در بررسی ارتباط مقادیر پایین کورتیزول و معیارهای CURB-65، ارتباط معنی¬داری یافت نشد. نتیجه¬گیری: بر اساس یافته¬های این مطالعه، اندازه¬گیری مقادیر کورتیزول سرم در بیماران CAP، ارزشی در تعیین شدت و پیامد CAP ندارد.
کلید واژه ها: پنومونی اکتسابی از جامعه، پیش آگهی، کورتیزول سرم، CURB-65
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها