چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :869 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116988 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : خرداد و تیر

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثر (CP94253hydrochloride) آگونیست انتخابی گیرنده 5-HT1 هیپوکامپ پشتی ناحیه (CA1) در فراموشی ناشی از هارمالین در موش سوری نر
نویسندگان فارسی مهدی جمشیدی مهر; شهربانو عریان; محمد رضا زرین دست; محمد ناصحی;
چکیده فارسی زمینه: بتا کربولین¬ها در دود سیگار و غذاهای غنی از پروتئين، مانند ماهی وجود دارند که تشکیل آنها را از تریپتوفان، به واسطه¬ی پیرولاز نشان می¬دهد. بتاکربولین¬هایی مانند هارمالین، اعمال فارماکولوژیکی گسترده¬ای شامل مهار مونوآمینواکسیداز، اثر تشنجی، ضد تشنجی و لرزش¬آور دارند. هارمالین بر روی انواع سیستم¬های گیرنده در مغز پستانداران، از جمله سروتونین، دوپامین و بنزودیازپین¬ها عمل می¬کند. در این مطالعه، اثرات آگونیست گیرنده¬ی 5-HT1 (CP94253hydrochloride) هیپوکامپ پشتی (ناحیه¬ی CA1) در فراموشی ناشی از هارمالین مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: در این مطالعه، موش¬های سوری نر با وزن 25-20 گرم مورد استفاده قرار گرفت. در آزمایش اول پنج گروه از حیوانات سالین (10 میلی¬لیتر/ کیلوگرم) و دوزهای مختلف هارمالین (0.625،/75،2 و 4 میلی¬گرم/ کیلوگرم) را 15 دقیقه قبل از آموزش دریافت کردند. در آزمایش دوم پنج گروه از حیوانات، سالین (10 میلی¬لیتر/ کیلوگرم) و CP94253hydrochloride (0005/0، 005/0، 01/ و25/0 نانوگرم/ موش) 15 دقیقه قبل از آموزش دریافت کردند و در آزمایش سوم پنج گروه از حیوانات دوزهای (625/، /75،2 و 4 میلی¬گرم/ کیلوگرم) هارمالین و دوز (/25 نانوگرم/ موش) از CP94253hydrochloride 15 دقیقه قبل از آموزش دریافت کردند. یافته¬ها: در این تجارب تزریق پیش از آموزش هارمالین 75/ میلی¬گرم/ کیلوگرم تشکیل حافظه را کاهش می¬دهد، در حالی که تزریق دوزهای (0.625،2 و 4 میلی-گرم/ کیلوگرم) از هارمالین به صورت معنا¬داری حافظه را تغییر نمی¬دهد. تزریق دوز 5/0 نانوگرم/ موش از CP94253 hydrochloride، به صورت درون مغزی، بر تشکیل حافظه، بی اثر است. نتیجه¬گیری: با توجه به یافته¬های فوق می¬توان نتیجه گرفت که آگونیست گیرنده 5-HT1 در تشکیل حافظه با هارمالین بر¬هم کنش می¬دهد.
کلید واژه¬ها: آگونیست، حافظه، موش سوری، هارمالین، هیپوکامپ
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها