يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :164 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119466 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : خرداد و تیر

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی عوارض شایع ناشی از مسمومیت با ترامادول
نویسندگان فارسی بهمن رشیدی بناب; حسین حسنیان مقدم; بهنام بهنوش; حسین علیخواه;
چکیده فارسی زمینه: ترامادول دارویی است مسکن که در سالهای اخیر مورد سوء مصرف قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی عوارض شایع و خطرناک و موارد مرگ ناشی از مسمومیت با ترامادول انجام شد. روش کار: تعداد 420 بیمار بستری در بخش مسمومیت بیمارستان لقمان تهران طی چهار ماه بصورت مقطعی مورد بررسی قرار گرفتند. مشخصات بیماران و عوارض ناشی از دارو حین بستری و ویزیتهای بعدی ثبت شدند. یافته¬ها: تشنج در 3/31 درصد افراد دچار مسمومیت با ترامادول و آپنه در 6/2 درصد جزو خطرناکترین عوارض در بیماران بستری با تشخیص مسمومیت با ترامادول بودند. بروز آپنه با افزایش دوز مصرف دارو رابطه مستقیم داشت. بروز بقیه عوارض ناشی از مسمویت با افزایش دوز مصرفی، افزایش می¬یافت اما این افزایش دوز مصرفی معنی¬دار نبودند. نتیجه¬گیری: مطالعه حاضر نشانگر شیوع زیاد سوء مصرف ترامادول و همچنین شیوع زیاد عوارض و خطرناک ناشی از آن در کشور ماست که نیازمند دقت همکاران پزشک و داروساز در تجویز و فروش ترامادول و هوشیاری خانواده¬ها در مورد مصرف خودسرانه جوانان خود می¬باشد.
کلید واژه¬ها: تشنج، مسمومیت دارویی، مصرف بیش از حد، ترامادول
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها