سه شنبه 30 آبان 1396
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   نوامبر 21, 2017
   
   
     
  تعداد اعضاء : 2866 نفر
  بازدیدهای امروز :81 بار
  تعداد کل بازدیدها : 966954 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : خرداد و تیر

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی کاهش فعالیت متالوپروتئینازهای سلول های بنیادی سرطان معده در اثر تیمار با ایبوپروفن
نویسندگان فارسی فاطمه محمودی; حسن اکرمی;
چکیده فارسی زمینه: متاستاز به گسترش سلو‌ل‌های سرطانی به محل‌های ثانویه گفته می‌شود که عامل اصلی مرگ‌های وابسته به سرطان می‌باشد. ماتریکس متالوپروتئینازها نقش مهمی در مهاجرت سلول های سرطانی دارند و از فاکتورهای اصلی در متاستاز هستند. سلول های بنیادی سرطانی جمعیتی کمیاب و متفاوت از سلول ها در بین سایر سلول های توموری هستند و مسئول شروع و گسترش سرطان شناخته شده اند. بیان متالوپروتئینازها در سلول های بنیادی سرطانی بیشتر از سایر سلول های توموری است. ایبوپروفن عضوی از خانواده داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی است که برای پیشگیری و درمان سرطان های خاصی استفاده می شود. در مطالعه حاضر اثر داروی ایبوپروفن بر روی میزان فعالیت متالوپروتئینازها در سلول های بنیادی سرطان معده بررسی شد. روش کار: سلول های بنیادی سرطانی از رده سلولی سرطان معده MKN45 با استفاده از تکنیک تشکیل اجسام کروی spheroid colony formation) ( جداسازی شد و پس از تیمار با غلظت های مختلف ایبوپروفن مقدار IC50 به دست آمد. سپس با کمک تکنیک زایموگرافی میزان فعالیت متالوپروتئینازها در سلول های بنیادی سرطان معده تیمار شده با ایبوپروفن نسبت به سلول های کنترل بررسی گردید. یافته ها: میزان فعالیت متالوپروتئینازها در سلول های بنیادی سرطانی تیمار شده با ایبوپروفن نسبت به سلول های بنیادی سرطانی کنترل کاهش پیدا کرد. نتیجه گیری: ایبوپروفن از طریق کاهش فعالیت متالوپروتئینازها در سلول های بنیادی سرطانی متاستاز را در سلول های سرطان معده کاهش می دهد.
کلید واژه ها: ایبوپروفن، ایموگرافی، سلول های بنیادی سرطانی، متالوپروتئیناز، متاستاز
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها