سه شنبه 30 آبان 1396
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   نوامبر 21, 2017
   
   
     
  تعداد اعضاء : 2866 نفر
  بازدیدهای امروز :108 بار
  تعداد کل بازدیدها : 966981 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تشخیص مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس در شیر پاستوریزه به روشPCR بر اساس جستجوی توالی ژنی IS900
نویسندگان فارسی یونس انزابی; آرش خاکی;
چکیده فارسی زمینه: مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس باعث التهاب مزمن روده در گاوهای شیری و در نهایت منجر به بیماری یون می شود. در مطالعات مختلف، وجود باکتری مذکور در شیر تشخیص داده شده و از آن جدا شده است. با توجه به اینکه در طی فرایند دوشش، شیر می تواند با مدفوع دامها آلوده شود، بنابراین میزان آلودگی شیر به شیوه های بهداشتی استفاده شده قبل و هنگام دوشش و نیز مراحل آماده سازی و عرضه به بازار مصرف بستگی دارد. لذا هدف از این مطالعه، تعیین حضور باکتری فوق برای اولین بار در شیرهای پاستوریزه عرضه شده در استان اردبیل با استفاده از روش PCR بود. روش¬کار: در مجموع 330 نمونه شیر پاستوریزه تجاری از مراکز تولیدی مختلف استان اردبیل خریداری شده و 50 میلی لیتر از هر نمونه جهت استخراج DNA مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس سانتریفیوژ شده و استفاده گردید. DNA استخراج شده برای بررسی حضور باکتری مذکور در نمونه ها بر اساس جستجوی توالی اختصاصیIS900 در ژنوم این باکتری به کمک دو نوع پروتکل PCR مورد استفاده قرار گرفت. يافته ها: وجود DNA مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس در33 مورد (10% نمونه ها) با استفاده از آغازگرهای F90 وF91 ، در22 مورد (66/6% نمونه ها) با استفاده از آغازگرهای FP25 و RP26 و در 11 مورد (33/3% نمونه ها) هم با هر دو جفت آغازگر تشخیص داده شد. نتیجه گیری: نتایج حاصله از این مطالعه نشان داد که شیوع نسبتا بالایی از آلودگی به باکتری مذکور در شیر پاستوریزه وجود دارد. با توجه به اینکه باکتری مذکور به عنوان علت احتمالی در توسعه بیماری کرون انسان (نوعی بیماری التهابی روده) نیز مطرح می¬باشد، به نظر می رسد که این یافته یک نگرانی جدی در مورد سلامت عمومی است.
کلید واژه ها: PCR ، مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس، شیر، توالی ژنی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها