سه شنبه 30 آبان 1396
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   نوامبر 21, 2017
   
   
     
  تعداد اعضاء : 2866 نفر
  بازدیدهای امروز :113 بار
  تعداد کل بازدیدها : 966986 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی خواص ضد میکروبی، شیمیایی و هیستوپاتولوژی in vitro و in vivo متابولیت های ثانویه باکتری Streptomyces levis جداسازی شده از خاک های شمال غرب کشور
نویسندگان فارسی علیرضا دهناد; راهب آباشوف; جواد حامدی; محمد رضا نهایی; هایده مبین; علی زنده دل;
چکیده فارسی زمینه: باکتری Streptomyces levis از خانواده اکتینومیست ها می باشد. تاکنون ترکیبات شیمیایی جدا شده از این باکتری ها به عنوان آنتی بیوتیک، ضد تومور، ضد قارچ، ضد ویروس و ضد سرطان مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه، آنالیز متابولیت های حاصل از استرپتومایسس های جدا شده از منطقه شمال غرب کشور، بررسی اثرات ضد میکروبی و بررسی خاصیت ترمیم کنندگی زخم توسط آنها بود. روش کار: در بهار1388از خاک مناطق شمال غرب کشور نمونه برداری و باکتری مورد نظر خالص سازی و تعیین هویت شد، متابولیت های آن توسط 7 حلال (دی اتیل اتر، دی کلرومتان، هگزان، اتیل استات، کلروفرم، متانول و آب) استخراج شد. خواص ضد میکروبی متابولیت ها با روش دیسک دیفیوژن آگار روی میکروارگانیسم های گرم مثبت و منفی مورد بررسی قرار گرفت. متابولیت حاوی خواص ضد باکتریایی با روش کروماتوگرافی گازی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: تنها متابولیت اتری روی تمام سوش های میکروبی گرم مثبت و منفی اثر داشت و 15 ترکیب در متابولیت فعال این باکتری ها شناسایی شد که عمده مواد آنها عبارت بودند از: Docosanoic acid methyl ester (% 578/11)، -12-octadecadienoic acid (%961/2)، -Tetracosenois acid methyl ester (% 389/8)، Bis (2-ethylhexyl) phthalate (% 153/2) و D-alpha-Tocopherol (% 959/0). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد کهDocosanoic acid methyl ester و -Tetracosenois acid methyl ester ترکیبات عمده متابولیت این باکتری¬ها را تشکیل می¬دهند. اثرات ضد میکروبی و ضد توموری می¬تواند به دلیل وجود ترکیبات1‚2-Benzenedicarboxylic acid diisooctyl ester و Bis(2-ethylhexyl) phthalateدر متابولیت باشد. نتایج حاصل از بررسی هیستوپاتولوژی نشان داد که متابولیت حاصل از باکتری، بر زخم ناشی از استافیلوکوکوس، اثر ترمیمی قابل توجهی دارد.
کلید واژه ها: Streptomyces levis، کروماتوگرافی گازی، متابولیت، اثر ضد میکروبی، هیستوپاتولوژی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها