چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :804 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116923 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی نتایج درمانی ثابت کردن تیبیا و فیبولا در مقایسه با ثابت کردن تیبیا به تنهایی در شکستگی های دوبل بستۀ ثلث تحتانی ساق
نویسندگان فارسی افشین احمدزاده حشمتی; علی یگانه;
چکیده فارسی زمينه: شکستگی استخوان¬های تیبیا و فیبولا یکی از شایعترین شکستگی¬های اندام در بیماران حادثه دیده می¬باشد. درمان این شکستگی¬ها معمولاً عمل جراحی ثابت کردن استخوان تیبیا است ولی در مورد نتایج حاصل از ثابت کردن استخوان فیبولا مطالعات جامعی وجود ندارد. روش¬ کار: تمام بیمارانی که از مهر 1388 تا مهر 1390 به اورژانس بیمارستان رسول مراجعه کرده بودند و معیارهای ورود به مطالعه را احراز کرده بودند وارد این مطالعه آینده¬نگر شدند و در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول شامل 31 بیمار که تحت درمان به صورت ثابت کردن استخوان تیبیا و فیبولا قرار گرفتند و گروه دوم شامل 34 بیمار که فقط با ثابت¬کردن استخوان تیبیا درمان شدند و میزان درد بعد از عمل، زمان بدست آمدن جوش خوردگی، عوارض درمان و طول مدت جراحی در دو گروه مقایسه گردید. یافته¬‏ها: در گروه اول میزان درد و زمان جوش¬خوردگی بطور معنی¬داری کمتر از گروه دوم بود. در گروه اول هیچ موردی از عدم جوش¬خوردگی مشاهده نشد ولی در گروه دوم یک مورد عدم جوش¬خوردگی وجود داشت که نهایتاً نیاز به جراحی مجدد پیدا کرد. طول مدت جراحی در گروه اول بطور معنی¬دار بیشتر از گروه دوم بود. نتیجه¬‏گیری: ثابت کردن استخوان فیبولا با زمان جراحی طولانی¬تر ولی نتایج بهتری همراه است.
كلید واژه‏ها: شکستگی تیبیا، تثبیت فیبولا، شکستگی فیبولا
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها