چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :819 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116938 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ویژگی های کینماتیکی و کینتیکی راه رفتن در ورزشکاران دارای کوتاهی مجموعه عضلانی گاستروسولئوس: تغییراتی فراتر از صفحه حرکتی ساجیتال
نویسندگان فارسی فرهاد رضازاده; سید صدرالدین شجاع الدین; اسماعیل ابراهیمی; امیرحسین براتی; فرزام فرهمند;
چکیده فارسی زمینه: کوتاهی مجموعه عضلانی گاستروسولئوس از عوامل زمینه ساز تعاملات بیومکانیکی است که در توسعه اختلالات حرکتی مؤثرند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کوتاهی مجموعه عضلانی گاستروسولئوس بر پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی و مقایسه با ورزشکاران سالم جهت درک درست الگوهای حرکتی جبرانی انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی روی 10 ورزشکار با کوتاهی مجموعه عضلانی گاسئروسولئوس و 10 ورزشکار سالم انجام شد. دامنه حرکتی و گشتاور مفاصل مچ پا و زانو و مقادیر نیروهای عمودی عکس العمل توسط سیستم آنالیز حرکت تعیین شد. مقایسه متغیرها بین دو گروه توسط آزمون آماری تی مستقل انجام شد. یافته ها: در ورزشکاران مبتلا، زاویه فلکشنی زانو حین فاز تاب خوردن، ماکزیمم دامنه حرکتی اداکشن و ماکزیمم اکستنشن زانو، و ماکزیمم اورژن مچ پا حین فاز استقرار بیشتر بود. بعلاوه، دامنه دورسی فلکشن مچ پا، فلکشن زانو طی فاز استقرار، زاویه فلکشن زانو در لحظه تماس پاشنه با زمین و کل زمان اورژن مچ پا طی مرحله تحمل وزن در ورزشکاران مبتلا کمتر بود. نهایتاً گشتاور اکستانسوری و ماکزیمم گشتاور چرخش خارجی زانو طی فاز استقرار و میانگین گشتاور پلانتارفلکسوری طی فاز انتهایی استقرار در این افراد کمتر بود. نتیجه گیری: محدودیت دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا منجر به تغییر مکانیک حرکت در هر سه صفحه حرکتی شده و ورزشکار را در معرض آسیبهای اسکلتی-عضلانی قرار می¬دهد. لذا، توجه به استراتژیهای متمرکز شده بر توانبخشی عضله گاستروسولئوس با تاکید بر کنترل حرکتی پر اهمیت است.
کلید واژه ها: آنالیز راه رفتن، کینماتیک، کینتیک، کوتاهی عضله، زاویه دورسی فلکشن مچ پا
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها