چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :803 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116922 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی الگوی اسیدهای چرب پلاسما و گلبول های قرمز در کودکان پسر مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی
نویسندگان فارسی پریسا موسوی; بهرام پورقاسم گرگری; مسعود دارابی; ایوب مالک; شاهرخ امیری; یلدا جباری مقدم; امیر مهدی زاده;
چکیده فارسی زمینه: اختلال نقص توجه بیش فعالی (Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) یکی از شایع ترین بیماری های روانی در کودکان می باشد. اسیدهای چرب يكي از مهمترين اجزا سازنده ميلين سلول هاي عصبي هستند. کمبود اسیدهای چرب ضروری به ناهنجاری های رفتاری مشابه ناهنجاری های عصبی، مثل ADHD منجر می¬شود. هدف از این مطالعه تعیین الگوی اسیدهای چرب فسفولیپیدهای پلاسما و گلبول هاي قرمز می¬باشد. روش¬کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مورد-شاهدی است که 36 كودک پسر مبتلا به ADHD و 37 كودك غيرمبتلا در محدوده سنی 12-6 سال در آن شرکت کردند. کودکان مبتلا با استفاده از تشخیص بالینی و استفاده از پرسشنامه های روانپزشکی توسط روانپزشک متخصص شناسایی شدند. سپس اسیدهای چرب فسفولیپیدهای پلاسما و گلبول های قرمز استخراج گردید. یافته ها: میانگین اسیدهای چرب اشباع (004/0=P) و اسید آراشیدونیک (001/0>P) فسفولیپیدهای پلاسما گروه مبتلا به ADHD پایین¬تر و میانگین اسیداولئیک (001/0>P) و اسیدهای چرب تک غیراشباع (001/0>P) بالاتر از گروه غیرمبتلا بود. همچنین میانگین استئاریک اسید (003/0=P)، آراشیدونیک اسید (04/0=P) و α-لینولنیک اسید (02/0=P) گلبول¬های قرمز گروه مبتلا به ADHD پایین¬تر و میانگین لینولئیک اسید (01/0=P) بالاتر از گروه غیرمبتلا بود. نتیجه گیری: الگوی اسیدهای چرب فسفولیپیدهای پلاسما و گلبول های قرمز کودکان مبتلا به ADHD با کودکان غیرمبتلا متفاوت است.
کلید واژه ها: اختلال نقص توجه-بیش فعالی، اسیدهای چرب، گلبول های قرمز، کودکان
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها