يکشنبه 25 آذر 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ديسمبر 16, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3193 نفر
  بازدیدهای امروز :408 بار
  تعداد کل بازدیدها : 276745 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی عوامل خطر قلبی عروقی در کودکان و نوجوانان چاق
نویسندگان فارسی ربابه قرقره چی; نازنین هژیر; محمود صمدی; ماندانا رفیعی;
چکیده فارسی زمینه : چاقی از مهمترین مشکلات بهداشتی بسیاری از کشورهای جهان است که سبب افزایش بروز بیماری های قلبی عروقی می شود. گرچه یافته های قلبی عروقی مختص بزرگسالی است ولی شناسایی عوامل خطر در دوران کودکی برای پیشگیری از آسیب به ارگان های هدف در بزرگسالی لازم است. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی عوامل خطر قلبی عروقی در کودکان و نوجوانان چاق انجام گرفت. روش کار: این مطالعه مقطعی توصیفی در 442 کودک و نوجوان 4 الی 16 ساله چاق انجام شد. پس از معاینه بالینی، فشار خون، قد و وزن اندازه گیری شد. نمایه ی توده ی بدن بیشتر از صدک 95 درصد برای سن و جنس یا (Z-Score نمایه ی توده ی بدن مساوی یا بیشتر از 2) را چاق تعریف کردیم. نمونه خون بعد از 12 ساعت ناشتایی برای اندازه گیری پروفایل لیپیدها، انسولین و گلوکز سرم گرفته شد. یافته ها: از کل افراد چاق مورد مطالعه 8/15% (70 نفر) هیچ عامل خطرساز برای بیماری قلبی عروقی نداشتند، در حالی که 6/22% یک، 4/32% دو، 4/22% سه، 2/5% چهار و6/1% پنج عامل خطرزا داشتند. شایعترین عامل خطر تری گلیسرید بالا (3/52 درصد) و دومین عامل خطرساز برای ابتلا به بیماری های قلبی عروقی قند خون ناشتای مختل (9/34 درصد) بود. نتیجه گیری: مطالعه ما نشان داد که شیوع عوامل خطر قلبی عروقی در کودکان و نوجوانان چاق بالا است.
کلید واژه ها: عوامل خطر قلبی عروقی، چاقی، کودکان، نوجوانان
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها