يکشنبه 25 آذر 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ديسمبر 16, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3193 نفر
  بازدیدهای امروز :497 بار
  تعداد کل بازدیدها : 276834 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی بهینه سازی بازآرایی فرم فعال فاکتور رشد سلولهای اندوتلیال عروق انسان VEGF-A121:
نویسندگان فارسی فاطمه کاظمی لمعه دشت; مهدی بهدانی; کامران پوشنگ باقری; دلاور شهباززاده; مهدی حبیبیانبوهی;
چکیده فارسی زمینه: فاکتور رشد سلولهای اندوتلیال عروق انسان (VEGF) نقش مهمی در تشکیل عروق خونی جدید و رگ زایی ایفا می کند. ایزوفرم 121 اسیدآمینه ای فاکتور رشد سلولهای اندوتلیال عروق انسان (VEGF 121 ) کوچکترین عضو خانواده VEGF-A می باشد. تولید فرم صحیح و فعال VEGF از چالش بر انگیزترین مقوله ها می باشد. روش کار: در این مطالعه روشی جهت بهینه سازی بازآرایی پروتئین VEGF تولید شده در میزبان باکتریایی ارایه گردید. سپس از روش الایزا و تکثیر سلولهای اندوتلیال به منظور نشان دادن عملکردی بودن و فرم صحیح پروتئین استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که با استفاده از روش ارایه شده در این مطالعه، پروتئین VEGF دارای فرم صحیح بوده و در الایزا توسط آنتی بادی شناسایی گردید. علاوه بر این VEGF تولید شده قادر به تحریک تکثیر وابسته به دوز سلولهای اندوتلیال انسان بود. نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت که از روش ارایه شده در این مطالعه می توان جهت تولید VEGF به منظور استفاده در تمایز سلولهای بنیادی و سایر مطالعات مرتبط استفاده کرد.
کلیدواژه ها: فاکتور رشد سلولهای اندوتلیال عروق انسان، رگ زایی، بازآرایی پروتئین
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها