يکشنبه 25 آذر 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ديسمبر 16, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3193 نفر
  بازدیدهای امروز :514 بار
  تعداد کل بازدیدها : 276851 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی مقايسه رژیم آنتی بیوتیکی سفازولین با و بدون آزیترومایسین در عفونت محل برش عمل سزارین
نویسندگان فارسی نازلی نوالی; ساناز موسوی; مریم برادران بی نظیر; عطیه عمیدفر;
چکیده فارسی زمينه: عفونت زخم پس از سزارین ناشایع نمی باشد. استفاده از یک سفالوسپورین نسل اول (سفازولین) جهت پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی در این بیماران پیشنهاد شده، ولی بر اساس برخی مطالعات افزایش طیف اثر پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی از طریق اضافه نمودن به سفالوسپورین استاندارد ممکن است در برابر عفونت های پس از سزارین محافظت بیشتری اعمال کند. مطالعه فعلی در نظر دارد کارایی پروفیلاکسی معمول از طریق سفازولین را با ترکیب سفازولین و آزیترومایسین در کاهش عفونت زخم مقایسه کند. روش‌ کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، بیماران کاندید سزارین به دو گروه تقسیم شدند: گروه مورد (86 نفر) سفازولین حین عمل به همراه آزیترومایسین خوراکی (500 گرم) پس از عمل دریافت نمودند، و گروه کنترل (86 نفر) که در آنها تنها سفازولین حین عمل تجویز شد. میزان بروز عفونت زخم جراحی تا 30 روز بعد از عمل بین دو گروه مقایسه شد. يافته‌ها: دو گروه از نظر سن و شاخص توده بدنی همسان بودند. سزارین در 80% بیماران گروه مورد و 5/89% بیماران گروه شاهد به صورت اورژانس انجام پذیرفته بود (08/0=P). عفونت زخم جراحی پس از سزارین در 7/4% بیماران گروه شاهد رخ داد، ولی در هیچ یک از بیماران گروه مورد دیده نشد (12/0=P). نتيجه‌ گيري: هرچند در مقایسه با سفازولین تنها، ترکیب آزیترومایسین و سفازولین در ممانعت از عفونت زخم جراحی سزارین موثرتر بود، این تفاوت معنی دار نگردید. با این حال با توجه به این نتیجه بالینی مطلوب استفاده توام از این دو آنتی بیوتیک بجای استفاده از سفازولین به تنهایی پیشنهاد می شود.
کلید واژه ها: پروفیلاکسی، آزیترومایسین، سزارین، عفونت زخم
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها