يکشنبه 25 آذر 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ديسمبر 16, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3193 نفر
  بازدیدهای امروز :425 بار
  تعداد کل بازدیدها : 276762 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی آثار نانوکورکومین دندروزومی بر علایم سندرم محرومیت از مورفین در موش صحرایی نر
نویسندگان فارسی جلال الدين نوروزي; فرزانه زينلي; حجت الله علايي; مجید حسن پور عزتی;
چکیده فارسی زمینه: کورکومين (ترکيب فعال زردچوبه) داراي طيف گسترده اي از خواص درماني و دارويي است اما، فراهمي زيستي و انحلال پذيري پايين در آب، استفاده از آن را محدود مي کند. دستاوردهای اخیر در فناوری نانو یک رویکرد جدید در درمان سوء مصرف مواد و اعتیاد نشان داده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر نانوکورکومین دندروزومی بر علایم سندرم ترک از اعتیاد در موش صحرایی نر انجام شد. روش کار: پس از بیهوش کردن موش ها (250 تا 300 گرم) یک کاتتر داخل ورید وداج راست آن ها قرار داده شد، سپس حیوان طی یک دوره 12 روزه (هر روز به مدت 2 ساعت) در داخل اطاقک خود تزریقی قرار می گرفت و با هر بار فشار دادن پدال فعال مقدار 1/0 میلی لیتر محلول سالین یا مورفین دریافت می کرد. در گروه های دارو، حیوانات 30 دقیقه قبل از قرار گرفتن در دستگاه به صورت داخل صفاقی نانوکورکومین دندروزومی (5 و 10 میلی گرم بر کیلوگرم ) دریافت کردند و اثر آن بر علایم سندرم ترک مورفین پس از تزریق نالوکسان، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: مورفین به طور معنی داری باعث ایجاد وابستگی و بروز علائم سندرم ترک در گروه کنترل مثبت گردید. در حالی که تزریق نانوکورکومین دندروزومی در دو دوز 5 و 10 میلی گرم منجر به کاهش معنی دار علایم سندرم ترک (سگ خیسی، دفعات پرش، اسهال و...) در مقایسه با گروه مورفین گردید (05/0>p). نتیجه گیری: نانوکورکومین دندروزومی احتمالا با افزایش مقدار سروتونین باعث کاهش بروز علائم سندرم محرومیت از مورفین که در ارتباط با کاهش سروتونین در مغز است، می شود.
کلیدواژه ها: نانوکورکومین دندروزومی، مورفین، خودتزریقی، علائم ترک اعتیاد، موش صحرایی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها