يکشنبه 10 فروردين 1399
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 29, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3812 نفر
  بازدیدهای امروز :483 بار
  تعداد کل بازدیدها : 659764 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی IL1β، TNF-α و حجم مغز زنان 50-65 ساله‌ی مبتلا به سندرم متابولیک
نویسندگان فارسی علی اوصالی;
چکیده فارسی زمينه: افزایش سن، سندرم متابولیک و عوامل التهابی از عوامل موثر در کاهش حجم مغز می‌باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثرگذاری شش ماه تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح پلاسمایی IL1β، TNF-α و سطوح مغز زنان 50-65 ساله‌ی مبتلا به سندرم متابولیک می‌باشد. روش‌ کار: 24 زن مبتلا به سندرم متابولیک به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه 12 نفری تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین، در یک برنامه تمرینی هوازی شش ماهه که هر هفته سه جلسه، هرجلسه شامل سه ست تمرینی و دو ست استراحت بود شرکت کردند. در ابتدا مدت زمان ست تمرینی 8 دقیقه بود که با سپری شدن هر هفته تا هفته دوازدهم، یک دقیقه به مدت زمات ست های تمرینی افزوده می شد. تصویر برداری از سطوح مغز و خون‌گیری برای اندازه‌گیری TNF-α و IL1β قبل و شش ماه بعد انجام گرفت. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از روش آماری تی مستقل و تی جفتی استفاده گردید. سطح معنی‌داری (05/0≥P) در نظر گرفته شد. يافته‌ها: شش ماه تمرین هوازی موجب کاهش معنی‌دار TNF-α و IL1β شد (05/0˂P). سطوح مغز در اثر شش ماه تمرین هوازی تفاوت معنی‌داری نکرد (05/0˃P). نتيجه‌ گيري: با توجه به نتایج مذکور این احتمال وجود دارد که تعدیل زمان و شدت تمرین ورزشی موجب تاثیر تمرین بر حجم مغز شود.
کلید واژه ها: تمرین هوازی، IL1β، TNF-α، سطوح مغز، سندرم متابولیک
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها