دوشنبه 28 بهمن 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 17, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :1056 بار
  تعداد کل بازدیدها : 633761 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان miRNA-1 و miRNA-21 پسران نوجوان غیرفعال
نویسندگان فارسی رامین امیرساسان; مصطفی آرمان‌فر; جواد حصاری;
چکیده فارسی زمینه: microRNA (miRNA) دسته جدیدی از شاخص‌های زیستی هستند که در بسیاری از فرآیندهای زیستی و بیان ژن درگیر هستند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید (High Intensity Intermittent Training, HIIT) بر غلظت miRNA-1 و miRNA-21 پسران نوجوان انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 22 پسر نوجوان (17-15 ساله) انتخاب و پس از همگن‌سازی بر اساس سن، برخی شاخص‌های پیکرشناختی و میزان آمادگی هوازی به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تمرین جایگزین شدند. سپس، هشت هفته (هر هفته 4-3 جلسه) تمرین HIIT را اجرا کردند که هر جلسه تمرین شامل 8-6 تکرار دویدن 60-30 ثانیه‌ای با شدت تمام و 4-5/3 دقیقه استراحت بین هر تکرار بود. در نهایت، مقادیر هر یک از شاخص‌های فوق‌الذکر، 24-18 ساعت قبل و بعد از مداخله تمرینی اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: پس از هشت هفته تمرین HIIT، غلظت پایه miRNA-1 نسبت به دوره پیش از تمرین افزایش یافت (05/0>P)، در حالی که غلظت miRNA-21 کاهش یافت (05/0>P). نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر می‌رسد استفاده از تغییرات miRNA-1 و miRNA-21، ممکن است شاخص مناسبی برای ارزیابی سازگاری‌های مرتبط با تمرینات ورزشی باشد.
کلید واژه ها: تمرینات تناوبی شدید، miRNA-1، miRNA-21، پسران نوجوان.
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها