دوشنبه 28 بهمن 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 17, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :1024 بار
  تعداد کل بازدیدها : 633729 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی پلی‌مورفیسم rs2858060 در توالی غیرکدکننده طویل Lnc-Ang362 به عنوان مارکر گویا در غربالگری بیماری‌های عروق کرونری آترواسکلروتیک: مطالعه آزمایشی
نویسندگان فارسی خدیجه بازویی; محبوبه نصیری; هاجر کامفیروزی;
چکیده فارسی زمینه: بیماری عروق کرونری آترواسکلروتیک (CAD) با درگیر کردن بیش از 20% جمعیت بالای 35 سال، یکی از علل عمده مرگ و ناتوانی محسوب می‌شود. Lnc-Ang362، رونوشت غیرکدکننده طویل با افزایش بیان در پاسخ به آنژیوتانسین II، تکثیر سلول‌های ماهیچه صاف عروق را با هدف‌گذاری miR-221 و miR-222 تنظیم می‌کند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ارتباط پلی‌مورفیسم rs2858060 در رونوشت Lnc-Ang362 با خطر بیماری CAD آترواسکلروتیک بود. روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی شامل 150 فرد مبتلا به CAD و 149 فرد کنترل سالم غیرمبتلا به CAD بود. روش T-ARMS PCR برای تعیین ژنوتیپ‌های هر نمونه برای مارکر پلی‌مورفیک rs2858060 در ژن Lnc-Ang362 استفاده شد. یافته‌ها: فراوانی ژنوتیپ هموزیگوت CC در گروه کنترل (3/42%) بالاتر از گروه بیماران (3/31%) بود. افراد با ژنوتیپ CC خطر کمتری برای CAD نشان دادند (05/0=P، 01/1-36/0:CI95 درصد، 61/0:OR). فراوانی آلل پلی¬مورف C در گروه کنترل 51/0% و در بیماران 43/0% بود (02/0=P، 94/0-49/0:CI 95 درصد، 68/0:OR). نتیجه‌گیری: پلی‌مورفیسم rs2858060 در ژن Lnc-Ang362 احتمالاً با خطر بروز بیماری عروق کرونری (CAD) ارتباط دارد.
کلید واژه‌ها: بیماری عروق کرونری آترواسکلروتیک، رونوشت غیرکدکننده طویل، Lnc-Ang362، غربالگری، rs2858060
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها