دوشنبه 28 بهمن 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 17, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :1005 بار
  تعداد کل بازدیدها : 633710 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی مقایسه اثر دو روش مختلف تزریق ترانگزامیک اسید در کاهش خونریزی ناشی از جراحی تثبیت ستون مهره‌ها (CD گذاری)
نویسندگان فارسی علی محمدیان اردی; مهزاد یوسفیان; میر حسین موسوی; عاطفه شادمان;
چکیده فارسی زمینه: یکی از دغدغه‌های جراح و متخصص بیهوشی در عمل جراحی تثبیت ستون مهره‌ها معروف به عمل CD گذاری، میزان زیاد خونریزی در حین جراحی است که علاوه بر مزاحمت برای جراح، عوارض خونریزی و تزریق خون برای بیمار را نیز به همراه دارد. راههای مختلفی برای کاستن از میزان خونریزی حین جراحی استفاده شده است که یکی از آنها استفاده از داروهای آنتی‌فیبرینولیتیک از جمله ترانگزامیک اسید می‌باشد. در این مطالعه، تاثیر دو روش مختلف تزریق ترانگزامیک اسید بر کاهش مقدار خونریزی بیماران تحت عمل جراحی تثبیت ستون مهره‌ها، مورد بررسی قرار گرفت.. روش‌کار: در این کارآزمایی بالینی دو سوکور تعداد 75 بیمار داوطلب جراحی تثبیت ستون فقرات با ASA کلاس I یا II وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم و با روش یکسان تحت بیهوشی قرار گرفتند. به یک دسته از بیماران داروی ترانگزامیک اسید فقط بصورت تک دوز تزریق و به گروه دوم علاوه بر آن، انفوزیون نگهدارنده دارو در طول جراحی ادامه یافت. به گروه شاهد نرمال سالین به عنوان دارونما تزریق شد. میزان خونریزی در طول عمل و تا 24 ساعت بعد، میزان رضایت جراح و میزان خون تزریق شده به بیمار در اتاق عمل و پس از جراحی در بخش بستری، ارزیابی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میزان خونریزی اگر چه با تزریق داروی ترانگزامیک اسید کاهش یافته بود، (934 سی‌سی در گروه بدون دارو و 664 سی‌سی در گروه تک دوز و 746 سی‌سی در گروه تک دوز و انفوزیون نگهدارنده) اما از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0>P). میزان کیفیت موضع جراحی، رضایت جراح از محل عمل و میزان خون تزریق شده به بیماران در 3 گروه تفاوت آماری معناداری نشان ندادند. نتیجه‌گیری: کاهش میزان خونریزی بدنبال تزریق داروی ترانگزامیک اسید در جراحی تثبیت ستون مهره‌ها در این مطالعه، گرچه از نظر بالینی قابل توجه بود ولی از نظر آماری معنادار نبود. یکی از دلایل آن می‌تواند کمبود تعداد نمونه‌ها باشد. توصیه می‌شود تحقیق مشابه با تعداد بیشتری از نمونه‌ها انجام شود.
کلید واژه‌ها: ترانگزامیک اسید، جراحي تثبیت ستون مهره‌ها، خونریزی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها