سه شنبه 26 شهريور 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   سبتمبر 17, 2019
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3376 نفر
  بازدیدهای امروز :336 بار
  تعداد کل بازدیدها : 508924 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله تحقیقی
موضوع مطالعه Biochemistry
عنوان فارسی ارزش تشخیصی پروتئین واکنشی C و شمارش گلبول های سفید خون در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد
نویسندگان فارسی شیوا پاکزاد; مهريار نهائي; سیامک فرزانه; رحیم محمودلو; معصومه پورجبلی;
چکیده فارسی زمینه: آپاندیسیت حاد یکی از شایعترین علل جراحی‌های اورژانس می‌باشد، ولی گاه پیچیدگی‌ها و تفاوت‌های موجود در نحوه بروز آن باعث به اشتباه افتادن مجرب‌ترین پزشکان می‌شود. شمارش گلبول‌هاي سفيد و CRP) C-reactive protein) از مدت‌ها قبل به منظور كمك به تصميم‌گيري در كنار علايم باليني در آپانديسيت به كار گرفته شده‌اند. هدف مطالعه حاضر تلاش برای ارایه‌ی نظریه واحد نسبت به تاثیر اندازه‌گیری این عوامل در تشخیص موارد آپاندیسیت حاد می‌باشد. روش کار: در این مطالعه، 251 نفر از بیماران مراجعه كننده با درد شكم مشكوك به آپانديسيت حاد توسط يك دستيار ارشد جراحي معاينه شدند. از بيماراني كه نتيجه معاينات باليني و روش‌هاي تشخيصي ديگر (سونوگرافي، سي‌تي‌اسكن و غيره) جهت اثبات آپانديسيت حاد در آن‌ها مبهم و غيرتعيين كننده بود و امتياز آلواردو 6- 4 داشتند، يك نمونه خون جهت چك WBC، CRP و PMN گرفته شده و بلافاصله به آزمايشگاه فرستاده شد. کیت آزمایشگاهی مورد استفاده برای سنجش‌های فوق متعلق به شرکت (Bio system Reagents & Instrument Barcelona-Spain) می‌باشد و حساسیت این تست براساس بروشور کیت شرکت Bio system، 15/0 میلی‌گرم در لیتر بود.CRP>10 mg/L داشنتد و PMN> 70%، WBC>10000cells/l مثبت در نظر گرفته شدند. یافته‌ها: در این مطالعه کاربردی توصیفی 251 بیمار مبتلا به آپاندیست با میانگین سنی بیماران 58/10±48/26 سال بررسی شدند. معیارهای آلواردو در بیماران با آپاندیست حاد 22/0±35/4 و در بیماران با آپاندیس طبیعی 27/0±09/4 بود (5/0 =P) نتیجه پاتولوژی در 102 نفر (6/40%) آپاندیس نرمال، 91 مورد (3/36%) آپاندیست حاد و 58 نفر (1/23%) آپاندیسیت پرفوره گزارش شده بود. 88 نفر (1/35%) از بیماران تحت مطالعه WBC نرمال داشتند و در 163 نفر (9/64%) سطح WBC بیشتر از 10000cells/l بود. 50 بیمار (9/19%) CRP نرمال و در 201 مورد (1/80%) CRP بیشتر از 10 mg/L بود. WBC جهت تشخیص آپاندیسیت حاد دارای حساسیت 12/69%، ویژگی 59%، ارزش اخباری مثبت 19/64% و ارزش اخباری منفی27/52% بود. CRP جهت تشخیص آپاندیسیت حاد دارای حساسیت6/90%، ویژگی 29/35%، ارزش اخباری مثبت 16/67% و ارزش اخباری منفی28% بود. نتیجه‌گیری: با اندازه‌گیری CRP و شمارش گلبول‌های سفید خون در کنار معاینه بالینی می‌توان از میزان آپاندکتومی با نتیجه منفی کاست.
کلید واژه‌ها: آپاندیسیت، لکوسیتوز، گلبول‌های سفید، CRP، جراحی، شکم حاد
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها