چهارشنبه 7 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 26, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :152 بار
  تعداد کل بازدیدها : 638878 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله تحقیقی
موضوع مطالعه Biochemistry
عنوان فارسی مقایسه مزاج و کاراکتر بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با گروه کنترل
نویسندگان فارسی علیرضا فرنام; الهام رزاق کریمی; مرتضی قوجازاده; سلمان صفی خانلو;
چکیده فارسی زمینه: افسردگی با ایجاد اختلال عملکرد در حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، در بین اختلالات روانپزشکی بزرگترین عامل بار بیماری جوامع در عصر حاضر می‌باشد. با توجه به وجود ارتباط پیچیده بین شخصیت و افسردگی، برخی اشکال شخصیت ممکن است فرد را مستعد افسردگی نماید و از طرف دیگر افسردگی و علایم آن در شخصیتهای متفاوت به صورتهای مختلف بروز می یابد. روش‌کار: مطالعه از نوع مورد شاهدی بوده و جامعه آماری شامل 128 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و 131 فرد عادی می‌باشد که داده‌ها از طریق پرسشنامه مزاج و کاراکتر کلونینگر و مقیاس افسردگی همیلتون جمع‌آوری شده و در نرم افزار 18SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: در مقایسه بین دو گروه مشخص گردید افراد مبتلا به افسردگی اساسی از نظر مزاج‌های خطرپرهیزی، پاداش‌خواهی و پشتکار، کاراکترهای خود راهبری و همکاری با افراد عادی دارای تفاوت معنی‌داری می‌باشند. افراد دارای افسردگی اساسی خطرپرهیزی، پاداش‌خواهی و پشتکار بالا و خود راهبری و همکاری پایین‌تری نسبت به افراد عادی تجربه می‌کنند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد افراد افسرده و عادی از نظر کاراکتر و مزاج، از یکدیگر متفاوت بوده و این عوامل می‌توانند در شدت افسردگی موثر باشند.
کلید واژه ها: اختلال افسردگی اساسی، مزاج و کاراکتر کلونینگر، خطرپرهیزی، پاداش‌خواهی، پشتکار، خودراهبری، همکاری
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها