چهارشنبه 7 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 26, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :132 بار
  تعداد کل بازدیدها : 638858 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله تحقیقی
موضوع مطالعه Biochemistry
عنوان فارسی ارتباط پلی‌مورفیسم ژنی CTLA-4 (+49 A/G) با بیماری جذام ((leprosy و تاثیرات آن بر نوع و شدت بیماری
نویسندگان فارسی خلیل یگانه; بهروز نقیلی; زهره بابالو; محمدرضا علی‌پرستی;
چکیده فارسی زمینه: جذام هنوز یک مشکل مهم سلامت جهانی مخصوصا در کشورهای در حال توسعه می‌باشد، و ایران یکی از مناطق اندمیک برای جذام در خاورمیانه محسوب می‌شود. بیماری جذام که توسط باکتری داخل‌سلولی مایکوباکتریوم لپره ایجاد می‌شود، یک بیماری عفونی مزمن انسان می‌باشد که موجب ایجاد ضایعات التهابی در پوست و اعصاب محیطی همراه با گرانولوم می‌گردد. مطالعات متعدد، نقش مهم ژنتیک میزبان در استعداد ابتلا به بیماری جذام را تایید می‌نمایند. ژن كد كننده CTLA4 انسان از چهار اگزون تشكيل شده است. پلی‌مورفیسم هايي در ژن CTLA4 شناسایی شده‌اند كه با استعداد ابتلا به طیف گسترده‌ای از بیماری‌های مختلف خود‌ایمنی و عفونی وابسته به سلول T در ارتباط مي‌باشند. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط پلي‌مورفيسم CTLA-4 +49 A/G و استعداد ابتلا به بيماري جذام و تاثیرات آن بر نوع و شدت بیماری می‌باشد. روش کار: در این تحقیق تعداد 157 نفر از بیماران جذامي درمان شده ساکن آسايشگاه بابا باغي تبریز و تعداد 185نفر به عنوان فرد سالم به عنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند. ابتدا با نمونه گیری خون (8-10ml) از بیماران DNA ژنومی استخراج و سپس پلی‌مورفیسم ژنی CTLA-4 در ناحیه +49 A/G در آنها تعیین شد، سپس فراوانی ژنوتیپ ها در دو گروه با هم مقایسه شدند. همچنين برای هر یک از بیماران اشكال باليني بيماري، وضعيت كارآيي، سن شروع بیماری، طول مدت بیماری، نشانه‌های بالینی بیماری، سن و جنس بررسی و ارتباط بین ژنوتیپ و الل پلی‌مورفیسم مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین سنی نمونه‌ی مورد مطالعه 65.87 سال با انحراف معیار 11.90± به دست آمد و بیشترین میزان شیوع جذام در سنین 16 تا 30 سالگی مشاهده شد. ترکیب جنسیتی شامل 94 نفر مرد و 63 نفر زن بود. جذام لپروماتوز با درصد فراوانی 67.5% بیشترین فروانی و جذام نوع BT با درصد فراوانی 1.9% کم‌ترین فراوانی را داشت. شایع‌ترین عوارض ناتوانی اعضا، علایم عصبی، تظاهرات چشمی و جذام گوش، حلق و بینی با 33 درصد شیوع به دست آمد. نتيجه‌گيري : بررسی ژنوتایپی حاصل از پلی‌مورفیسم CTLA-4 (+49 A/G) تفاوت معنی‌داری را بین گروه بیماران و گروه شاهد نشان نداد.
کلید واژه ها: جذام، CTLA-4، پلی‌مورفیسم ژنی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها