چهارشنبه 7 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 26, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :93 بار
  تعداد کل بازدیدها : 638819 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله تحقیقی
موضوع مطالعه Biochemistry
عنوان فارسی سطح سرمی پروتئین پلاسمایی وابسته به حاملگی- آ (PAPP-A)در سه ماهه نخست بارداری و ارتباط آن با حاملگی نامطلوب
نویسندگان فارسی بیتا یوسفی خانقاه; خاطره طوبا; افشان شرقی;
چکیده فارسی زمینه: پروتئین پلاسمایی وابسته به حاملگی- آ (PAPP-A) جفتی به عنوان یک نشانگر پره ترم برای تشخیص و پیش‌آگهی نامطلوب بارداری/جنینی مطرح است. بررسی ارتباط سطح سرمی PAPP-A و سلامت مادر بویژه دیابت بارداری که شایعترین پیامد بارداری است مساله مهمی است که نیاز به مطالعه دارد. از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سطح سرمی PAPP-A طی سه ماهه اول بارداری با دیابت بارداری و سایر پیامدهای بارداری می‌باشد. روش‌کار: در یک مطالعه کوهورت، ۴۰۰ نفر از زنان بارداری که در طی ۳ ماهه نخست به کلینیک‏های مراقبت بارداری مراجعه می‏کردند، از لحاظ سطح سرمی PAPP-A ارزیابی ‏شدند. در صورتی که سطح سرمی PAPP-A آن‏ها کمتر از MoM ۴/۰ بود به عنوان نمونه‌های دارای ريسك فاكتور و گروه زنان بارداری که سطح سرمی PAPP-A آنها بیشتر از MoM ۴/۰ بود، نیز به عنوان شاهد قرار ‏گرفتند. در آزمودنی‌ها سن مادر، سطح سرمی PAPP-A، نوع زایمان، سن بارداری، محدودیت رشد داخل رحمی، پره‌اکلامپسی، سقط خود به خودی، و دیابت بارداری مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‏ی ۱۶ و آزمون آماری کای‌دو و فیشر انجام گرفت و سطح معنی‏داری در تمام موارد ۰۵/ ۰در نظر گفته شد. یافته‌ها: میانگین سنی زنان باردار مورد بررسی در این مطالعه،۷۴/۴ ± ۸۵/۲۶ سال بود. بین سطوح سرمی PAPP-A سه ماهه اول بارداری و ابتلا به پره‌اکلامپسی (003/0=P)، دیابت بارداری (039/0=P)، محدودیت رشد داخل رحمی (005/0=P)، و سقط خود به خودی (04/0=P) ارتباط آماری معنی‌دار معکوسی مشاهده شد ولی بین سطوح سرمی PAPP-A با تولد زودرس (102/0=P) و نوع زایمان (583/0=P) ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: یافته‏های مطالعه‏ی حاضر نشان داد که پایین بودن میزان PAPP-A در سه ماهه‏ی اول بارداری، به عنوان یک ریسک فاکتور احتمالی در بروز عوارض نامطلوب بارداری/جنینی از جمله پره‌اکلامپسی، دیابت بارداری، محدودیت رشد داخل رحمی، و سقط خود به خودی مطرح می‌باشد و لازم است مطالعات دقیق‌تری صورت گیرد.
کلید واژه‌ها: سطح سرمی PAPP-A، سه ماهه اول بارداری، پیامدهای بارداری
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها