يکشنبه 4 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 23, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :316 بار
  تعداد کل بازدیدها : 637311 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی مقایسه‌ی کوتاه مدت درمان جراحی با استفاده از ابزار پیچ و جراحی با استفاده از ابزار پین در بیماران با دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار
نویسندگان فارسی حسین اکبری اقدم; محمد حسین بنکدار;
چکیده فارسی زمینه: دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار یکی از شایع‌ترین آسیب‌های مفصلی می‌باشد که با وجود روش‌های گوناگون ترمیم در موارد دررفتگی گرید 3 تا 6، همچنان تناقضات بسیاری در خصوص کارایی این روش‌ها در مطالعات گذشته وجود دارد. از این‌رو در این مطالعه بر آن شدیم تا به ارزیابی میزان بهبودی و عملکرد بیماران پس از فیکسیشن مفصل آکرومیوکلاویکولار گرید 3-6 توسط دو روش جراحی با ابزار پین و ابزار پیچ بپردازیم. روش‌کار: در این مطالعه مقطعی34 نفر از بیماران دچار دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار گرید 3 تا 6 که تحت درمان با ابزار پین (گروه 1) یا پیچ (گروه 2) بوده‌اند که در قالب دو گروه 17 نفره وارد مطالعه شدند. میزان رضایت از جراحی، خواب کافی، درد و بازیابی عملکرد با استفاده از پرسش‌نامه Shoulder score مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: میزان کلی رضایت بیماران در گروه اول 2/88 درصد و در گروه دوم 4/82 درصد بود. هم‌چنین تفاوت معنی‌داری بین دو گروه از نظر دامنه حرکت در حرکات مختلف مفصل مشاهده نشد . نمره پرسش‌نامه shoulder score در گروه اول 23/11 و در گروه دوم 70/11 بود که تفاوت معنی‌داری را نشان نداد . نتیجه‌گیری: درمان جراحی با استفاده از ابزار پین و ابزار پیچ در موارد دررفتگی مفصل آکرمیوکلاویکولار گرید 3-6 می‌توانند نتایج درمانی و عملکردی یکسانی بدست دهند. با این وجود مطالعات بیشتری به منظور تایید کارایی این دو ابزار در موارد مختلف در رفتگی مفصل اکرمیوکلاویکولار نیاز می‌باشد.
کلید واژه‌ها: مفصل آکرومیوکلاویکولار، پیچ، پین، در رفتگی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها