يکشنبه 4 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 23, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :239 بار
  تعداد کل بازدیدها : 637234 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی مطالعه میزان بیانNF-KB و MAPK در کشت همجوار باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس با سلول‌های سرطانی کولون HT29
نویسندگان فارسی مهدیه بهروز سرند; چنگیز احمدی‌زاده;
چکیده فارسی زمینه: پروبيوتيك‌ها باكتري‌هاي فلور نرمال هستند. تاكنون مكانيسم‌هاي مختلفي مثل تحريك سيستم ايمني، تعديل تركيب جمعيت فلور نرمال دستگاه گوارشي، ادراري و تناسلي و جلوگيري از فعاليت آنزيم‌هاي سرطان‌زاي مدفوعی براي اثرات پروبيوتيك‌ها شناسايی شده است. با توجه به تراكم بالاي فلورنرمال در روده و ماهيت اكثراً تك‌گير سرطان‌هاي كولوركتال، اين سرطان‌ها جزو كانديدهاي اصلي درمان با پروبيوتيك‌ها محسوب مي‌شوند. در اين مطالعه میزان بیان ژن‌های NF-KB و MAPK در کشت همجوار باکتری Streptococcus thermophilus با سلول‌های سرطانی کولون HT29 مورد بررسی قرار گرفت. روش‌کار: از كشت باكتري‌ها، مايع رويي و عصاره باكتريايي تهيه شده و سلول‌ها توسط اين مواد تيمار شدند. در ادامه اثرات سمیت سلولی عصاره سلول باکتری روی رده سلولی HT29 در مدت زمان 24 ساعت با استفاده از روش MTT بررسی شد. همچنین میزان بیان ژن‌های NF-kB و MAPK در رده سلولی HT29 با استفاده از روش Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه داده‌ها از آزمون آماری تجزیه واریانس یک‌طرفه استفاده شد. یافته‌ها: نتیجه آزمایش MTT نشان داده شده است که غلظت 05/0 =OD بیشترین کشندگی در 4 ساعت را دارد. باکتری‌ استرپتوکوکوس ترموفیلوس میزان بیان ژن‌های NF-kB را به‌ شدت کاهش و بیان MAPK را افزایش می‌دهد و باعث آپوپتوز در سلول‌های سرطانی می‌گردد. نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری که از این تحقیق بدست آمد نشان داد که از باکتری‌های استرپتوکوکوس ترموفیلوس می‌توان جهت ایجاد یک راهکار نوین درمانی با تأثیر بالا، عوارض جانبی پایین، بی‌خطر از نظر بیولوژیکی و هزینه کمتر استفاده كرد.
کلید واژه‌ها: NF_KB ، MAPK، استرپتوکوکوس ترموفیلوس، کشت همجوار، سرطان
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها