يکشنبه 4 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 23, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :207 بار
  تعداد کل بازدیدها : 637202 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی مطالعه ارتباط الگوی زایمان بر زردی نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان‌های الزهرا و کودکان تبریز در 6 ماهه اول سال 1395: توصیفی-مقطعی
نویسندگان فارسی علی نقی‌پور; منیژه مصطفی قره‌باغی; حسن علیزاده; منوچهر فدائی;
چکیده فارسی زمینه: زردی نوزادی به افزایش بیلی‌روبین سرم گفته می‌شود که شایع‌ترین علت بستری نوزادان در بیمارستان می‌باشد. اغلب، علت زردی ناشناخته است اما عوامل مستعد‌کننده‌ی بسیاری در بروز زردی موثر هستند. مطالعه‌ی حاضر جهت بررسی ارتباط نوع زایمان با بروز و شدت زردی در نوزادان انجام گرفته است. روش‌کار: این مطالعه از نوع توصیفی–مقطعی در سال 1395 بر روی 170 نوزاد بستری یا مراجعه کننده به بیمارستان‌های الزهرا و کودکان تبریز انجام شد. اطلاعات مطالعه از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری و شامل بخش‌های: اطلاعات نوزاد، اطلاعات مادر و سوالاتی در مورد بیماری‌های زمینه‌ای مادر، سابقه‌ی زردی در خانواده و شیوه‌ی درمان بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌های آماری صورت گرفت و مقدار (05/0 p<) به عنوان سطح معنی‌داری در نظرگرفته‌شد. یافته‌ها: از 170 نوزاد مبتلا به زردی، 1/60% پسر و 9/39% دختر بودند. نحوه تولد در 8/39% نوزادان با زایمان‌طبیعی و در 2/60% موارد سزارین بود که بین ابتلا به زردی و بیلی‌روبین 10 تا 9/14 میلی‌گرم در دسی‌لیتر و نوع زایمان رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (01/0P= ). در اکثر موارد (4/41%) علایم زردی در روزهای 4 تا 7 ظاهر شده و در 25%موارد در 24 ساعت اول تولد مشاهده شده بود. گروه خونی اکثر مادران A وO (2/35 %) و Rh آن‌ها در 8/98% موارد مثبت بود. سن حاملگی در 3/70% از نوزادان بین 34 تا 37 هفته بود، که ارتباط معنی‌داری با بروز زردی داشت (035/0 p=). نتیجه‌گیری: طبق این مطالعه، زایمان‌سزارین با بروز زردی در نوزاد در ارتباط می‌باشد. لذا ترویج زایمان ‌طبیعی در کشور برای ارتقای سلامت مادران و کاهش زایمان‌سزارین، باید به عنوان سیاستی اساسی مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه‌ها: زایمان، زردی، سزارین، طبیعی، نوزادان، هایپربیلی‌روبینمی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها