يکشنبه 4 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 23, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :220 بار
  تعداد کل بازدیدها : 637215 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی فراوانی ویروس هرپس انسانی نوع 8 در بیماران پمفیگوس ولگاریس در بیمارستان سینای تبریز در سال 1395 و 1396
نویسندگان فارسی حمیده هریزچی قدیم; ندا رزاقی زنوز; اشرف فخرجو; محمدرضا رنجکش; جلیل هوشیار قراملکی;
چکیده فارسی زمینه: پمفیگوس ولگاریس شایع‌ترین فرم بیماری اتوایمیون تاولی پوست است، ویروس HHV-8 (ویروس هرپس انسانی نوع 8) ارتباط شناخته شده‌ای با سارکوم کاپوزی دارد، با توجه به گزارش‌هایی در مورد بروز سارکوم کاپوزی در بیماران پمفیگوس، این مطالعه با هدف بررسی وجود HHV-8 در بیماران پمفیگوس ولگاریس انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی، 27 بیمار مبتلا به پفیگوس ولگاریس تازه تشخیص داده شده انتخاب شدند. گروه شاهد شامل 27 فرد دارای ضایعات پوستی غیرتاولی خوش‌خیم (اکثرا افراد واجد خال) بودند. رنگ‌آمیزی به روش (Immunohistochemistry, IHC) جهت شناسایی HHV-8 در نمونه‌های بافتی برداشته شده از ضایعات پوستی یا مخاطی در هر دو گروه انجام گردید. یافته‌ها: از 27 فرد مبتلا به پمفیگوس ولگاریس، در 12 نفر HHV-8 مثبت گزارش شد (4/44%) و در گروه کنترل در 9 نفر از 27 نفر (3/33%) این ویروس وجود داشت (402/0=P). نتیجه‌گیری: اگرچه شیوع HHV-8 در مبتلایان به پمفیگوس ولگاریس بیشتر بود اما این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود و بعید است ارتباط علیتی بین HHV-8 و بیماری پمفیگوس وجود داشته باشد.
کلیدواژه‌ها: پمفیگوس ولگاریس، ویروس هرپس انسانی نوع 8 (HHV-8)، ایمونوهیستوشیمی، تبریز
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها