يکشنبه 10 فروردين 1399
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 29, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3812 نفر
  بازدیدهای امروز :299 بار
  تعداد کل بازدیدها : 659580 بار
   
شماره مجله : 42
سال : 1399
زمان : فروردين و ارديبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی بررسی مقایسه ای میزان تغییرات بیان ژن hsa-miR-15 در بیماران مبتلا به سکته قلبی با افراد سالم در بیمارستان شهید مدنی تبریز
نویسندگان فارسی اسلام شیری; سعید قربیان;
چکیده فارسی زمینهmiRNA : ها یکی از انواع بیومارکرها به شمار می‌روند که انواع مختلفی دارند. Hsa-miR-15 یکی از مولکول‌هایی است که در بافت قلبی بیان می شود. این مولکول‌های RNA کوچک غیر کد کننده، در تنظیم مسیرهای پیچیده پیام‌رسان و رونویسی در شرایط مختلف قلبی نقش مهمی بر عهده دارند. هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه ای میزان تغییرات بیان ژن hsa-miR-15 در بیماران مبتلا به سکته قلبی با افراد سالم بود.. روش‌کار: این مطالعه مورد-شاهدی، بر روی 88 فرد مبتلا به سکته قلبی و 19 فرد سالم مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدنی تبریز انجام شد. بعد از استخراج RNA تام و سنتز cDNA، از نظر تغییرات میزان بیان ژن hsa-miR-15 بین دوگروه با تکنیک Real time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری t مستقل استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میزان تغییرات بیان ژن hsa-miR-15 در بیماران مبتلا به سکته قلبی در مقایسه با افراد سالم افزایش یافته است. از لحاظ آماری تغییرات در سطح بیان ژن hsa-miR-15 اختلاف معنی‌داری را بین دو گروه نشان داد (05/0>p). نتيجه گیری: بررسی ما نشان داد که میزان بیان ژن hsa-miR-15 در مبتلایان به سکته قلبی افزایش می‌یابد و ممکن است به عنوان یک بیومارکر در تشخیص زود هنگام سکته قلبی کاربرد داشته باشد.
کلید واژه‌ها: سکته قلبی، میکروRNA، hsa-miR-15، تبریز
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها