يکشنبه 10 فروردين 1399
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 29, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3812 نفر
  بازدیدهای امروز :304 بار
  تعداد کل بازدیدها : 659585 بار
   
شماره مجله : 42
سال : 1399
زمان : فروردين و ارديبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی عدم همراهی واریانت rs10735810 در ژن VDR با روند بیماریزایی مالتیپل اسکلروزیس در بیماران MS استان خوزستان
نویسندگان فارسی حمید گله داری; معصومه رنجبر; پریسا محمدی نژاد; طاهره سیفی; نسترن مجدی نسب;
چکیده فارسی زمینه: در ایران پس از استان های اصفهان و مرکزی، استان خوزستان دارای فراوانی نسبی بالایی از بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) است. بنظر می رسد که MS یک بیماری چند عاملی باشد که محیط و ژنتیک در بروز آن نقش دارند. یکی از عواملی که به بیماری MS نسبت داده می شود کاهش سطح ویتامین دی و نقش گیرنده تخصصی آن در روند بیماریزایی آن است. در این بین واریانت rs10735810 در ژن گیرنده ویتامین دی یا VDR با تغییر در کدون آغازین از عواملی است که همراهی آن با بیماری های دیگری از جمله نرمی استخوان و دیابت گزارش شده است. روش کار: در این مطالعه همراهی این واریانت در 150 نفر فرد مبتلا به بیماری MS در مقایسه با 150 نفر فرد سالم مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین ژنوتایپ از روش PCR-sequencing استفاده شد. یافته ها: در گروه بیمار 16 نفر ژنوتیپ CC، 59 نفر ژنوتیپ CT و 75 نفر ژنوتیپ TT داشتند که در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نگردید (05/0P>). همچنین اختلاف معنی داری در توزیع الل‌ ها در جمعیت بیمار نسبت به کنترل مشاهده نشد (%50 در مقابل % 3/47،55/0 P:). علاوه بر این هیچ همراهی میان این الل با سن، جنسیت و قومیت بیماران دیده نشد (05/0P>). نتیجه گیری: بر خلاف بررسی های قبلی بر روی بیماران MS ، این واریانت ارتباط معناداری با اتیولوژی بیماری نشان نداد.
کلید واژه ها: مالتیپل اسکلروزیس، گیرنده ویتامین دی، واریانت های ژنی، استان خوزستان
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها